Marek Binder Wieści

Neurony ze skóry

Fibroblasty to typ komórek naszego ciała, które tworzą tkankę łączną, odgrywając istotną rolę w zabliźnianiu ran, ale również w tworzeniu się zmarszczek (co następuje wówczas, gdy zanika zawarte w nich białko – kolagen).

Komórki te są przedmiotem zainteresowania genetyków molekularnych, ponieważ dają się stosunkowo łatwo przekształcać w tzw. indukowane pluripotentne komórki macierzyste, czyli takie, które posiadają zdolność transformacji w dowolny typ komórek somatycznych – mogą z powrotem przekształcić się w fibroblasty, ale mogą stać się komórkami należącymi do innych typów tkanek.

Fibroblasty powszechnie występują w skórze, a więc bardzo łatwo je pozyskiwać do ewentualnych manipulacji genetycznych, a taki zabieg nie budzi raczej żadnych kontrowersji etycznych. W perspektywie mamy więc szansę korzystania z łatwo dostępnego źródła komórek macierzystych, którymi będzie można zastępować uszkodzone tkanki. Ważnego kroku w stronę pozyskania fibroplastów skórnych człowieka do roli potencjalnego źródła zastępczych komórek nerwowych dokonał zespół pod kierunkiem Andrew Yoo z Washington University School of Medicine w St Louis.

Autorom udało się przekształcić fibroblasty w neurony ruchowe rdzenia kręgowego, a więc neurony bezpośrednio zaangażowane w przewodzenie impulsów nerwowych do kończyn. W tym celu zastosowali kombinację dwóch łańcuchów mikro-RNA oraz dwóch czynników transkrypcyjnych.

Publikacja ukazała się w czasopiśmie „Cell Stem Cell”.

Wstecz