Wydarzenia

Natura i kultura. Psychoterapia wobec fenomenu agresji we współczesnym świecie

- odbędzie się w dniach 21-23 października w Warszawie.

Natura i kultura. Psychoterapia wobec fenomenu agresji we współczesnym świecie to temat XII Konferencji 3 Sekcji: Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Organizatorami wydarzenia jest Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Podczas konferencji psychologowie i psychoterapeuci rozważać będą genezę i funkcję zachowań agresywnych, ich rozmaite formy i przejawy; zastanawiać się będą nad agresją konstruktywną i destrukcyjną, agresją w przekazie transgeneracyjnym, agresją u dzieci i młodzieży, w rodzinie, parze, grupie i w społeczeństwie, a także u pacjenta i psychoterapeuty.

Wśród prelegentów: prof. Bogdan de Barbaro, prof. Maria Beisert, prof. Mirosław Kofta, prof. Irena Namysłowska, prof. Bogusław Pawłowski, prof. Krystyna Skarżyńska, prof. Andrzej Leder.

Patron medialny „Charaktery”. Więcej: trojkonferencja2016.pl

Wstecz