(red) Wydarzenia

„Logika psychologii”

- to hasło VIII Wrocławskich Konfrontacji Psychologicznych, które odbędą się w dniach 25–27 kwietnia we Wrocławiu.

Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychologii Polskiej ANOVA oraz Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii. Konferencja skupiać się będzie wokół pięciu obszarów tematycznych: modeli formalnych w psychologii, metaanaliz, równań strukturalnych, zaawansowanych metod statystycznych i psychologii matematycznej. Podczas dwóch pierwszych dni odbędą się wykłady zaproszonych gości  oraz zaprezentowane zostaną referaty naukowców. Ostatniego dnia – szkolenia ze stosowania logiki psychologii.

Patronat medialny: „Charaktery”.

Więcej: viikonfrontacje.psychologia.uni.wroc.pl

Wstecz