Wieści

Kwestionariusz Postrzeganego Stresu w Pracy (PSwP)

Dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak i Jarosław Grobelny z Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu skonstruowali Kwestionariusz Postrzeganego Stresu w Pracy i dokonali jego wstępnej analizy psychometrycznej.

W badaniu uczestniczyło 537 pracujących osób. Autorzy sprawdzali związek stresu mierzonego za pomocą skali z listą dolegliwości i chorób, satysfakcją z pracy, niepewnością zatrudnienia oraz stopniem wymuszonych zachowań obywatelskich. PSwP jest trafnym i rzetelnym narzędziem do pomiaru stresu rozumianego jako ocena postrzeganej relacji między środowiskiem a jednostką. Skala pozwala pracownikowi skupić się na jego interakcji z otoczeniem zawodowym i aktualnej sytuacji. Można ją śmiało stosować w diagnozie i interwencji organizacyjnej.

Artykuł opublikowano w „Czasopiśmie Psychologicznym” (2016, t. 22, nr 1, s. 131–139).

Wstecz