MATERIAŁ PR Wydarzenia

Kurs Psychoterapii DDA – ostatnie dni rekrutacji!Szkoła Psychoterapii DDA

Szkoła Psychoterapii DDA – od syndromu do źródła jest całościowym i wysoko specjalistycznym szkoleniem zawodowym, którego celem jest przygotowanie do:


- samodzielnego i profesjonalnego uprawiania psychoterapii;


- twórczej integracji dorobku istniejących szkół psychoterapeutycznych, na użytek osobistej praktyki w pracy z osobami dotkniętymi syndromem DDA.Prezentowana przez Szkołę koncepcja rozumienia zjawiska i pracy z DDA odróżnia się znacząco od powszechnie znanych – opartych na 12 krokach – rozwiązań stosowanych przez ruch AA. Sensu i skuteczności tej koncepcji doświadczyło do tej pory około 500 adeptów Stowarzyszenia Od-Do, z których wielu poleciło ją swoim bliskim – rodzinom i przyjaciołom zmagającym się z podobnymi problemami.
 Ważnym elementem specyfiki metodologii nauczania, jest łączenie pracy w grupie z pracą indywidualną.

Zajęcia grupowe, dające Klientom możliwość doświadczenia akceptacji i wsparcia ze strony rówieśników. Są rodzajem „wtórnej socjalizacji” opartej na konstruktywnych doświadczeniach wyrażania swych uczuć, potrzeb i stawiania własnych granic, a w efekcie umożliwiają odzyskanie i wzmocnienie poczucia własnej sprawczości i wartości. Spotkania grupy terapeutycznej odbywają się równolegle ze spotkaniami indywidualnymi.

W ich trakcie Klienci mogą doświadczyć korekcyjnie działającej relacji z terapeutą jako „dobrym rodzicem” – życzliwym, zainteresowanym i dającym przestrzeń na doświadczanie zarówno sukcesów, jak problemów i porażek.Pełny program Szkoły Psychoterapii DDA – od syndromu do źródła trwa cztery lata. Opiera się na standardach PTP (minimum 250 godzin szkoleniowych, 130 godzin superwizji oraz 250 godzin pracy własnej).


I ROK


Studenci przechodzą podstawowy kurs umiejętności pomocy psychologicznej (Program Pomocy Psychologicznej).

Ma on formę własnej terapii grupowej.II i III ROK


Odbywają się zajęcia teoretyczne i praktyczne dające specjalistyczne umiejętności terapeutyczne w nurcie orientacji na syndrom DDA. Studenci zdobywają też wiedzę o współczesnych kierunkach psychoterapeutycznych w kontekście pracy zorientowanej na syndrom DDA.
Cele nauki w tych latach to:


- nabycie/poszerzenie umiejętności pracy psychoterapeutycznej z uwzględnieniem specyfiki klienta z syndromem DDA;


- uświadomienie sobie istoty znaczenia, jakie ma źródło problemów i destrukcyjnych mechanizmów obronnych w diagnozie klienta i motywowaniu go do pracy nad sobą;


- nabycie umiejętności wyznaczania celów pracy terapeutycznej i kierunkowania zgodnie z tymi celami oraz potrzebami/możliwościami klienta;


- wzmocnienie/pogłębienie kompetencji w roli psychoterapeuty pracującego z osobami reprezentującymi syndrom DDA;


- poznanie metody systemowej pracy psychoterapeutycznej z DDA i trening w jej stosowania.

Od III roku uczestnicy mogą ubiegać się o bezpłatny staż w dwuletnim programie terapeutycznym Stowarzyszenia Od-Do.

IV ROK


Poświęcony jest superwizji pracy psychoterapeutycznej studentów z klientami indywidualnymi. Jego głównym celem jest dogłębne zapoznanie się z programem systemowej pomocy psychoterapeutycznej dla DDA i nabycie umiejętności jej stosowania.

Wyjątkowym elementem oferty szkoleniowej jest możliwość podjęcia z Klientami w Naszym Ośrodku pracy terapeutycznej, prowadzonej pod regularną nieodpłatną superwizją. To co wyróżnia nasze programy szkoleniowe, to specyficznie ukierunkowane doświadczenie kliniczne Zespołu Dydaktycznego w obszarze pracy z klientem identyfikującym się z syndromem DDA.

Szczegóły na: http://www.szkoladda.org/rekrutacja


Wstecz