MATERIAŁ PR Komunikaty

Kurs Profesjonalny Certyfikowany Mentor Biznesowy

Mentoring istniał odkąd ludzie przekazują sobie wiedzę i doświadczenia. Dziś, co prawda, można znaleźć wiele odpowiedzi w książkach i w Internecie, nic jednak nie zastąpi treningu face to face.

Rola mentora jest jedną z najważniejszych we współczesnym biznesie. Obecnie o konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa decyduje coraz bardziej nie „co” ale „jak”, gdyż produkty i usługi bardzo się do siebie upodobniły.

Bez treningu, bez nieustannego ćwiczenia nabytych wcześniej, teoretycznych umiejętności, nie sposób osiągnąć sukcesu. Mentor wskazuje jak ćwiczyć efektywnie i bezpiecznie, żeby przekuć w praktykę to co było teorią.

Osoby, które zawodowo zajmują się treningiem, szkoleniami, a także zarządzaniem wzmacniają kompetencje służące do prowadzenia własnych szkoleń metodami mentoringowymi oraz zarządzania sukcesją wiedzy.

Zyskując usystematyzowany materiał, sprawdzone techniki i ćwiczenia można wykorzystać mentoringowe podejście do rozwijania potencjału osobistego oraz wspierania rozwoju swoich współpracowników, personelu zarządzającego w firmie i klientów zewnętrznych.

Kurs Profesjonalny Certyfikowany Mentor Biznesowy daje kompetencje w zakresie:
    •    Wyboru oraz praktycznego stosowania technik służących skutecznemu treningowi – mentoringowi
    •    Budowy własnej, etycznej postawy mentora, moderatora i facylitatora zmian biznesowych u swoich klientów (mentee)
    •    Dostosowywania metody treningowej oraz komunikacji do osoby klienta
    •    Rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych mentee i przekładania ich na cele rozwojowe
    •    Motywowania, mobilizowania i kierowania treningiem klienta zgodnie z ustalonymi celami
    •    Dobierania odpowiednich metod i narzędzi zmiany do realizowania obranych celów

Zajęcia prowadzą: Maciej Bennewicz i Anna PrelewiczKurs rekomendujemy wszystkim osobom zainteresowanych mentoringiem, a zwłaszcza menedżerom różnych szczebli, samodzielnym specjalistom pracującym przy zarządzaniu talentami, osobom pracującym w pionie HR oraz szkoleń, rekrutacji, sprzedaży. Mogą skorzystać z niego również freelancerzy pracujący w szeroko pojętym doradztwie, rozwoju osobistym i szkoleniach, a także utalentowani studenci zainteresowani przyszłą karierą zawodową i rozwojem osobistym.

 Po ukończeniu kursu podsumowanego egzaminem certyfikacyjnym uczestnik będzie wykazywał się praktycznymi umiejętnościami w zakresie zawodu mentora na potrzeby otwartego rynku pracy lub mentoringu wewnątrzkorporacyjnego, a tym samym będzie gotów do podjęcia samodzielnej aktywności mentora w zakresie prowadzenia mentoringu indywidualnego o charakterze biznesowym.Efekt – uzyskanie certyfikatu zawodowego Profesjonalnego Certyfikowanego Mentora Biznesowego (Business Mentor Professional Certificate).Terminy:9-11 września 2016 Trening grupowy. Grupa otwarcia


22-25 września 2016 I Zjazd merytoryczny


20-23 października 2016 II Zjazd merytoryczny


3-6 listopada 2016 III Zjazd merytoryczny


25 listopada 2016 Egzamin CertyfikacyjnyInformacje: 512-899-442 690-582-010 biuro@instytutbennewicz.pl        l.bennewicz@instytutbennewicz.pl 
O Instytucie:

Kognitywistyka łączy i rozszerza zainteresowania socjologii, psychologii klasycznej, filozofii, lingwistyki, neurobiologii i antropologii. Praktyczne narzędziowe przełożenie kognitywistyki wykorzystujemy w coachingu, mentoringu, tutoringu, psychologii archetypalnej i transpersonalnej.

www.instytutbennewicz.pl

Wstecz