Wieści

Konferencja Naukowa pod tytułem „O tym się nie mówi III – coaching osób z uszkodzeniami słuchu"

Konferencja odbędzie się 9 kwietnia w Lublinie. Organizatorami konferencji jest Koło Naukowe Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących „Surdus Loquens" działające przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Głównym tematem ogólnopolskiej konferencji będzie problem uszkodzenia słuchu, który dotyka coraz większej liczby osób. Omawiane będą psychologiczne aspekty problemów z jakimi zmagają się osoby z dysfunkcjami słuchu- funkcjonowanie osób niesłyszących w rodzinach, relacje z rówieśnikami i znajomymi, radzeniem sobie w dorosłym życiu.

Organizatorzy chcielibyśmy zwrócić uwagę na psychikę osób z dysfunkcją słuchu - ich poczucie wartości, samoocenę, motywację, akceptację własnego niedosłuchu, umiejętności radzenia sobie z problemami. Celem konferencji jest także pokazanie ludziom jak można żyć lepiej, inspirowanie do pokonywania własnych ograniczeń i spełniania marzeń. Wśród prelegentów będą osoby zajmującą się coachingiem, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi oraz studenci.

Konferencja będzie dostępna zarówno dla Głuchych (tłumacz języka migowego), jak i Słabosłyszących (pętla indukcyjna, symultaniczny przekaz tekstowy). W ramach konferencji planowane są sesje referatowe oraz sesja plakatowa. Rejestracja uczestników czynnych trwa do 20 marca, biernych do 2 kwietnia.

Patron medialny: „Charaktery”. Więcej: www.facebook.com/events/821947551284970

Wstecz