MATERIAŁ PR Komunikaty

"Każdy powinien rozumieć, jak działa psychologia”

Kto nie chciałby wiedzieć, dlaczego ludzie podejmują takie, a nie inne decyzje? A kto nie chciałby umieć na nie wpływać? Wiedza z zakresu psychologii, zwłaszcza w biznesie, jest dziś bezcenna. Bez niej trudno sobie wyobrazić właściwe funkcjonowanie firmy.

Niestety w Polsce ciągle brakuje takich specjalistów. Na szczęście właściciele firm coraz częściej i coraz bardziej zdają sobie sprawę z konieczności zatrudniania psychologów. Nie tylko po to, by właściwie dobrać zespół, ale także by mądrze nim zarządzać i możliwie najlepiej wykorzystać jego atuty. A skoro rośnie zapotrzebowanie na takich specjalistów, warto rozważyć, czy nie zostać jednym z nich.

- Opierając się na moim ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniu w nauczaniu psychologii, wierzę, że konieczne jest, by każdy rozumiał, jak działa psychologia i jak najlepiej zastosować jej zasady i podwaliny badawcze dla wzbogacenia swojego życia oraz codziennego funkcjonowania – powiedział prof. Philip Zimbardo, amerykański psycholog, emerytowany profesor Uniwersytetu Stanforda, autor jednego z najbardziej znanych eksperymentów w historii psychologii, współpracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, która prowadzi studia z zakresu psychologii w zarządzaniu.
 
Współczesny HR to niemal sztuka

Wymaga umiejętności łączenia twardej wiedzy i kompetencji miękkich. Pracodawcy niezwykle cenią ludzi, którzy potrafią zarządzać kompleksowo. Dlatego każdy, kogo interesują zagadnienia związane z psychologią, powinien zastanowić się, czy nie zdecydować się na studia łączące psychologię z zarządzaniem. Specjaliści w zakresie psychologii w zarządzaniu są i będą niezbędnym elementem rynkowej układanki. Wybór takich studiów, to wybór otwierający drzwi do kariery – firmy zawsze będą potrzebowały pracowników. Kształcenie w tej dziedzinie warto powierzyć najlepszym. Wyróżniającą się uczelnią w tej dziedzinie jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Psychologia w zarządzaniu we WSIiZ to pierwszy i jedyny taki kierunek na Podkarpaciu.
 
Psychologia w zarządzaniu – to studia przyszłości

- To kierunek dwuobszarowy łączący w sobie najważniejsze elementy psychologii i zarządzania. Dzięki takiemu rozwiązaniu oferowana wiedza i umiejętności mają charakter interdyscyplinarny, co jest niezbędne ze względu na fakt, że psychologia jest dziś obecna w niemal wszystkich dziedzinach życia, a współczesne  zarządzanie, to twórcze wykorzystanie tej nauki – wyjaśnia dr inż. Agata Szmulik, Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych ds. kierunku Psychologia w zarządzaniu.

Dzięki studiom na kierunku Psychologia w zarządzaniu studenci zyskują pakiet wiedzy i umiejętności umożliwiających odnalezienie się w dowolnym sektorze rynku. Zdobywają oni kompetencje z zakresu:

  • psychologii osobowości i różnic indywidualnych, psychologii emocji i motywacji, psychologii pracy i organizacji,
  • współczesnych koncepcji organizacji i zarządzania, jak również najnowszych trendów w zarządzaniu międzynarodowym,
  • sprawnego podejmowania działań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi,
  • efektywnego zarządzania produktem,  badań rynku  przy wykorzystaniu najnowszych technik marketingowych,  identyfikowania potrzeb nabywców, 
  • psychologicznych uwarunkowań zachowań konsumenckich i podejmowania decyzji zakupowych,
  • efektywnej komunikacji i pracy zespołowej.

- Zagadnienia teoretyczne podejmowane podczas zajęć kierunkowych zostaną pogłębione w trakcie realizowania licznych projektów praktycznych, podkreślających interdyscyplinarny charakter  kierunku, jak również podczas odbywania praktyk zawodowych w poradniach specjalistycznych i agencjach konsultingowych – dodaje Dziekan Agata Szmulik.

Absolwenci tych studiów są przygotowani do pracy w różnego typu organizacjach jako m.in. doradca kadry menedżerskiej, specjalista ds. kadr, specjalista ds. szkoleń i rozwoju pracowników, Key Account Manager, Headhunter,  specjalista ds.  Human Resources,  Coach ds. rozwoju i zarządzania talentami.

Unikalne specjalności

Studenci mogą kształcić się na dwóch specjalnościach: Psychologia zachowań konsumenckich oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi Program zajęć pierwszej specjalności został przygotowany w oparciu o współczesne podejście do ilościowych i jakościowych badań marketingowych, badań rynku wykorzystujących pomiary neurofizjologiczne,  jak również psychologicznych mechanizmów kierujących decyzjami konsumenckimi.

- Zagadnienia realizowane na specjalności obejmują również identyfikowanie i interpretowanie psychologicznych aspektów przekazu reklamowego oraz sposobów docierania do świadomych i  nieuświadamianych motywów decyzji konsumenckich – wyjaśnia Dziekan Szmulik.

Absolwenci będą przygotowani do pracy w działach marketingu, sprzedaży, PR czy sekcjach kreatywnych różnego typu organizacji. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą świadczyć profesjonalne usługi jako specjaliści ds. badań marketingowych, analizy rynku, jak również doradcy biznesowi w obszarze marketingu  i relacji z klientami.

W ramach specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi studenci zdobywają teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą przygotowania i nadzorowania efektywnej polityki personalnej w organizacji.

- Program zajęć  został przygotowany w oparciu o współczesne podejście do zarządzania zakładające, że sukces finansowy firmy zależy w dużym stopniu od zaangażowania jej pracowników, którzy są właściwie inspirowani do pracy. Tematyka zajęć dotyczy podstawowych obszarów działań z zakresu zarządzania personelem – mówi dr inż. Agata Szmulik.

Zagadnienia realizowane na specjalności obejmują również tworzenie skutecznych systemów motywacyjnych, budowanie kreatywnych zespołów pracowniczych, a także konstruowanie strategii skutecznego przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Absolwenci będą przygotowani do pracy w komórkach personalnych różnych typów organizacji. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą świadczyć profesjonalne usługi związane z szeroko pojętym zarządzaniem zasobami ludzkimi, jako specjaliści ds. rekrutacji i selekcji, adaptacji zawodowej, motywowania, szkoleń i rozwoju czy zarządzania kompetencjami i talentami.

Wstecz