(red) Wydarzenia

„Język w procesie zmiany”

- to hasło konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 24–25 marca w Warszawie.

Organizatorami są Sekcja Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej. Celem konferencji jest m.in. podniesienie wiedzy na temat funkcji języka wśród osób pracujących w ochronie zdrowia, oświacie, pomocy społecznej, obszarze rozwoju osobistego i zawodowego oraz zarządzania ludźmi, a także pokazanie możliwości odpowiedniego wykorzystania języka w rozwoju osobistym, kształtowaniu relacji z bliskimi oraz zaakcentowanie znaczenia używanego języka w życiu zawodowym.

Patron medialny: „Charaktery”.

Więcej informacji na: bit.ly/KonferencjaPSR

Wstecz