MATERIAŁ PR

Jedyne w Polsce całościowe szkolenie z psychoterapii tańcem i ruchem


Trwa nabór na V EDYCJĘ !

  • Psychoterapia tańcem i ruchem wnosi do terapii m.in. możliwość wykorzystania procesu twórczego, doświadczeń ruchowych i tanecznych, metafory ruchowej, symboliki ciała oraz analizy i obserwacji ruchu.
  •  Instytut DMT powstał w 2004 r. jako pierwszy w Polsce niezależny ośrodek zajmujący się kompleksowym, podyplomowym szkoleniem w tym zakresie.
  • Czteroletnie szkolenie, przygotowujące do samodzielnej pracy psychoterapeutycznej, powstało we współpracy ze specjalistami z Wielkiej Brytanii. 
  • Od 2008 r. jako pierwsze zagraniczne szkolenie jest afiliowane przez Brytyjskie Stowarzyszenie ADMT UK
  • Program szkolenia uwzględnia projekt Ustawy o niektórych zawodach medycznych, dotyczący specjalizacji w psychoterapii. 

www.instytutdmt.pl      szkolenia@instytutdmt.pl

Wstecz