MATERIAŁ PR Wieści

Jak zostać coachem?

Określenie „coaching” staje się w ostatnim czasie coraz bardziej popularne, a proces coachingowy odnosi się do wielu, coraz to nowszych dziedzin życia.

Wiele osób myśli więc o rozpoczęciu kariery zawodowej w tym obszarze lub rozwinięciu swoich dotychczasowych kompetencji w tym kierunku. To jednak niezwykle odpowiedzialny zawód, wymagający odpowiednich kompetencji i motywacji, ciągłej pracy nad sobą i nieustającej praktyki.

Coach, czyli kto?
„Coach to osoba, która w swojej ścieżce rozwoju ma za zadanie nauczyć się kilku podstawowych kompetencji powalających na pracę z drugim człowiekiem. Są to m.in. uważność na drugiego człowieka, słuchanie i słyszenie, zadawanie pytań w sposób świadomy i celowy, podążanie za klientem, czyli dostrzeganie rozbieżności w komunikatach werbalnych i niewerbalnych, widzenie i umiejętne nazywanie emocji, umiejętność radzenia sobie z emocjami własnymi i klienta, budowanie świadomości klienta, czyli stosowanie pytań i narzędzi coachingowych tak, aby klient zobaczył inne możliwości tej samej sytuacji” – mówi Izabela Kluzek, kierownik „Studium coachingu” oraz „Studium team coachingu” w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku na personel kompetentny w dziedzinie prowadzenia procesów coachingowych zarówno wewnątrz organizacji, jak i skierowanych do osób indywidualnych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego zaprasza na studia przygotowujące do pracy w zawodzie coacha w ramach programów podyplomowych w Akademii Trenera i Coacha.


Dyplom coacha
„Studium coachingu” to program skierowany do osób, które chcą rozwijać się zawodowo w obszarze wspierania innych. W trakcie zajęć słuchacze zostają przygotowani do wdrażania coachingu w organizacjach i prowadzenia indywidualnych sesji coachingowych. Nabywają wiedzę zgodną z kodeksem etycznym ICF, doskonalą praktyczny warsztat, poznają szeroki wachlarz możliwości pracy coachingowej w każdym środowisku, a także narzędzia i metody niezbędne do prowadzenia procesów coachingowych. Studenci prowadzą też tego rodzaju procesy już w trakcie studiów. Absolwenci kierunku nabywają wiedzę dotyczącą budowania relacji służącej osobistemu i zawodowemu rozwojowi klienta indywidualnego, a także wysokorozwinięte kompetencje interpersonalne i umiejętność wspierania zmian u klienta. Studia posiadają akredytację International Coach Federation (ICF).
Program adresowany jest głownie do menedżerów, kierowników, psychologów, trenerów – wszystkich tych, którzy na co dzień pracują z ludźmi i wspierają ich we własnym rozwoju. Studia zainteresują też tych, którzy planują zdobyć nowy zawód i zamierzają ubiegać się o międzynarodową akredytację International Coach Federation na poziomie ACC.
„Studium coachingu” pozwala zarówno rozwinąć kompetencje coachingowe, jak i dowiedzieć się w jaki sposób funkcjonować na rynku pracy jako coach. Absolwenci mogą później pracować zarówno w obszarze life coachingu, jak i biznes coachingu, a także coachingu kariery, coachingu w ochronie zdrowia czy też diet coachingu.

Team Coaching – naucz się działać na rzecz zespołu
„Team coaching to sposób myślenia, a nie tylko narzędzie. To wiedza, umiejętności i praktyka, która wpływa na specyficzny sposób widzenia człowieka i zespołów w organizacji. Proces stawania się liderem nowej ery to nauka coachingowego stylu zarządzania po to, żeby zacząć myśleć i zachowywać się adekwatnie do potrzeb swojego zespołu, być uważnym i czujnym oraz odpowiednio reagować na potrzeby tego zespołu” – mówi Izabela Kluzek.
„Studium team coachingu” to program kierowany głównie do menedżerów, kadry kierowniczej, psychologów, pedagogów, coachów, trenerów, socjologów czy osób chcących pracować z zespołami i grupami nad ich rozwojem. W toku studiów słuchacze nabywają wiedzę pozwalającą na projektowanie i prowadzenie procesów oraz sesji coachingu grupowego i zespołowego. Studia rozwijają postawy sprzyjające skutecznemu oraz etycznemu prowadzeniu procesów coachingowych. Pozwalają także na budowanie samoświadomości i uczenie się obecności w pracy z grupą.
Studia dają możliwość poznania i doświadczenia pracy z wykorzystaniem metody Action Learning oraz podejścia systemowego. Uczestnicy dostają także punkty CCE przydające się do zdobycia akredytacji ICF lub jej odświeżenia, a także certyfikat międzynarodowej organizacji Action Learningu WIAL.

Praktycy dla praktyków
W coachingu niezwykle ważny jest proces doświadczania, a także praktyka. „Nasza kadra wykładowców to przede wszystkim praktycy – doświadczeni coachowie i trenerzy, którzy już o wielu lat przygotowują inne osoby do pracy w zawodzie. Prowadzący zajęcia pochodzą z różnych środowisk coachingowych, pokazując jednocześnie w jaki sposób można łączyć różne ujęcia i wiedzę, a także wykorzystywać ją na rzecz wspierania innych. W ramach studiów przewidziana jest też superwizja pozwalająca uzyskać feedback na temat własnych umiejętności pracy z zespołami” – dodaje Izabela Kluzek.

Więcej o kierunkach Akademia Trenera i Coacha w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego dowiesz się na stronie: www.lazarski.pl/pl/oferta/studia-podyplomowe/akademia-trenera-biznesu/


Wstecz