(red) Wydarzenia

Jak wspierać osoby wrażliwe emocjonalnie

"Jak wspierać osoby wrażliwe emocjonalnie" to hasło konferencji, która odbędzie się 9 maja w Sopocie. Organizatorem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej.

Celem konferencji jest przybliżenie zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z diagnozą i terapią osobowości z pogranicza (Borderline Personality Disorder, BPD) oraz szerzej rozumianej, emocjonalnej wrażliwości. W konferencji wezmą udział specjaliści zajmujący się powyższymi zagadnieniami z Polski, ale także ze świata. 

Konferencja podzielona została na trzy moduły dotyczące diagnozy, terapii  i wsparcia rodzin i bliskich z diagnozą borderline. Wśród prelegentów poruszających problemy diagnostyczne osobowości z pogranicza usłyszymy prof. Susanne Schlüter-Müller, prof. Klausa Schmecka, mgr Marię Kuleszę z  Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Tematykę wsparcia rodzin i bliskich osób z BPD omówi dr Marc Birkhölzer, Rosanna Rupert z  Fundacji Sashbear.org. O skutecznych metodach terapii, z uwzględnieniem DBT, opowie dr Fragiskos Gonidakis, lek.med. Jacek Stasiuk i Vivian Fiszer z Polskiego Towarzystwa DBT i BPD. Konferencja będzie tłumaczona.

Patron medialny: „Charaktery”.

Więcej: ptdbt.pl/konferencja2018/.


Polskie Towarzystwo PTB jest pierwszym i jedynym w Polsce zarejestrowanym towarzystwem, którego celem jest zmniejszenie stygmatyzacji osób z diagnozą zaburzeń osobowości, szczególnie z diagnozą osobowości z pogranicza (borderline) oraz stworzenie całodobowego telefonu zaufania dla osób w kryzysie.

Terapia Dialektyczno-Behawioralna to spójny i jasny protokół postępowania z osobami, szukającymi pomocy psychologicznej, które mają wiele problemów jednocześnie. Jest odmianą terapii poznawczo-behawioralnej. Powstała w odpowiedzi na potrzeby pacjentów  z osobowością z pogranicza. Jej autorką jest Marsha Linehan, która ze Stevenem Hayesem zapoczątkowała współczesny nurt, tzw. Trzecią Falę CBT w późnych latach 1980. Pierwsze badania nad skutecznością DBT przeprowadzono na osobach z zaburzeniem osobowości z pogranicza z tendencjami samobójczymi. 

Wyniki były optymistyczne, a kolejne badania wykazały skuteczność w następujących populacjach: nastolatki z tendencjami samobójczymi; osoby z depresją, z osobowością dysocjacyjną, bulimią i objadaniem się. Obecnie DBT jest terapią pierwszego wyboru dla osób z BPD.  

Wstecz