MATERIAŁ PR Styl życia

Jak uniknąć wypalenia zawodowego?

Z roku na rok rośnie liczba pracowników skarżących się na przepracowanie. Problem ten dotyczy właściwie każdej branży oraz zawodów i dotyka tak samo mężczyzn, jak i kobiet.

Nie wolno go ignorować, bo nierozwiązany może przyczynić się do wypalenia zawodowego, którego konsekwencje mogą być dużo poważniejsze.

Wypalenie zawodowe – co to takiego?
Pod pojęciem wypalenia zawodowego kryje się przewlekły stan wyczerpania fizycznego i emocjonalnego, którego podłoże związane jest z pracą i warunkami w niej panującymi. Wśród najczęstszych objawów wypalenia zawodowego wymienia się wspomniane już przepracowanie, ale także pogorszenie relacji z pracownikami i bliskimi, ogólne rozdrażnienie, frustrację, obniżenie poczucia własnej wartości oraz brak motywacji do działania i kontynuowania zlecanych zadań. Wśród przejawów wypalenia zawodowego znajdują się też utrata satysfakcji z pracy, agresja werbalna i narzekanie. Do symptomów można zaliczyć też problemy zdrowotne – częste bóle i zawroty głowy, problemy ze snem, liczne alergie skórne i nieregularną pracę serca.

Przyczyny wypalenia zawodowego
Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać w co najmniej kilku czynnikach. Przede wszystkim są to relacje na linii szef-pracownik lub pracownik-klient i wynikające z nich czynniki stresogenne, np. mobbing, zaburzona komunikacja interpersonalna, zastraszanie, presja wynikająca ze zbyt dużej ilość pracy w proporcji do czasu na jej wykonanie, a co za tym idzie, brak odpoczynku i odpowiedniej regeneracji. Co więcej, wypaleniu zawodowemu sprzyja również rutyna i ciągłe wykonywanie tych samych obowiązków oraz indywidualne predyspozycje pracownika, np. obniżone poczucie własnej wartości, brak satysfakcji zawodowej i niezadowolenie z wysokości wynagrodzenia.

Sposoby na uniknięcie wypalenia zawodowego

Sposobów na zapobieganie wypaleniu zawodowemu jest co najmniej kilka. Na pewno kluczem jest zachowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Niezbędny jest więc relaks oraz organizowanie krótkich przerw w czasie pracy (zgodnie ze standardami higieny pracy). Dotyczy to także urlopów – powinny być planowane regularnie. Istotne znaczenie będzie miał też rozwój i uzupełnianie kwalifikacji zawodowych, np. poprzez powrót na studia podyplomowe (np. studia w ZPSB) lub udział w szkoleniach, zarówno tych organizowanych w firmie, jak i na zewnątrz. Pozwoli to nie tylko nabyć wiedzę i dodatkowe umiejętności, ale też zyskać nowe kontakty (nie tylko te zawodowe). Warto też pomyśleć nad nowym hobby – zainteresowania są w stanie skierować uwagę na inny temat niż praca, a do tego sprzyjają odprężeniu i relaksowi.

 

Wstecz