Wieści

Jak pożądasz pracy

Jak to się dzieje, że jedni z powodu nadmiernego zaangażowania w pracę rujnują sobie życie, zdrowie i finalnie też karierę. A inni, choć równie intensywnie pracują i angażują się w zadania, nie przejawiają negatywnych konsekwencji i cieszą się dobrym zdro

Wyjaśnia to teoria pożądania pracy, sformułowana przez dr Kamilę Wojdyło z Uniwersytetu Gdańskiego (i opisana w czasopiśmie „Nauka”, wydawanym przez Polską Akademię Nauk, a także w „Charakterach” 3/2013). Pokazuje ona, na czym polega różnica między zdrowym a patologicznym zapracowaniem. Przez lata dominował pogląd, że z pracoholizmem związana jest duża liczba godzin spędzanych w pracy i zadowolenie z pracy. Psycholog i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna Kamila Wojdyło uznała, że sama obsesja pracy nie wystarczy, by rozpoznać uzależnienie. Na podstawie wieloletnich badań nad związkiem między stylem pracy a zdrowiem oraz w oparciu o doświadczenie kliniczne, wynikające z terapii osób z problemem przepracowania, zauważyła ona, że nawet bardzo wysokie zaangażowanie w pracę nie zawsze oznacza pracoholizm i problemy zdrowotne.

Uzależnienie od pracy wynika ze specyficznych mechanizmów, takich jak: doznanie emocjonalnej ulgi i wzmocnienie dla poczucia niskiej własnej wartości. Według Kamili Wojdyło czynnikiem, który decyduje o uzależnienia od pracy, jest tak zwane „pożądanie pracy”, związane z destruktywnymi strategiami regulacji emocji. Autorka wyróżniła cztery jego wymiary, mianowicie: obsesyjno-kompulsyjne pożądanie pracy, oczekiwanie pozytywnych wzmocnień poczucia wartości, oczekiwanie redukcji emocji negatywnych i symptomów „odstawiennych” oraz neurotyczny perfekcjonizm.

Teoria pożądania pracy uwzględnia w swych założeniach najważniejsze osiągnięcia psychologii osobowości, motywacji i emocji oraz wiedzę z dziedziny pracoholizmu. Pokazując uzależnieniową naturę mechanizmów pracoholizmu, dr Kamila Wojdyło zmierza do przezwyciężenia panującego powszechnie myślenia o pracoholizmie albo w kategoriach pozytywnych (jako o pasji pracy), albo wyłącznie w kategoriach zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Dzięki wyjaśnieniu mechanizmów uzależnienia jej koncepcja pozwala na trafne diagnozowanie patologicznego zapracowania, przewidywanie jego konsekwencji i zapobieganie takim niekorzystnym zjawiskom, jak uzależnienia związane z pracą.

Więcej informacji o problemie i formach pomocy można znaleźć na stronach www.work-passion.eu.

Wstecz