MATERIAŁ PR Komunikaty

Jak poradzić sobie z problemem wypalenia zawodowego?

Z czasem także najlepsze zajęcie może spowszednieć i wywołać syndrom tzw. wypalenia zawodowego. Czym on jest i jak można sobie z nim poradzić?

Wypalenie zawodowe w praktyce

Psycholodzy w różny sposób definiują syndrom wypalenia zawodowego. Można powiedzieć, że jest to stan zaawansowanego wyczerpania zarówno psychicznego, jak i fizycznego, wywołany patologicznymi czynnikami zewnętrznymi, o długoterminowym działaniu. O syndromie tym można mówić w momencie, gdy pracownik odczuwa zniechęcenie emocjonalne w związku z pracą zawodową, deprecjonuje dokonania innych, ignoruje potrzeby swoich współpracowników i nie zauważa tego, że chcą mu pomóc, jak również traci wiarę we własne możliwości i w osiągnięcie sukcesu na polu zawodowym.

Powodem wypalenia zawodowego może być to, że codzienne zajęcia spowszedniały i nie wiążą się z żadnymi nowymi wyzwaniami, a także są rutynowe i nie pozwalają na realizowanie potencjału i kreatywności pracownika. Wypalenie pojawia się powoli i przechodzi przez wiele faz, ale jeśli w porę go nie zauważymy ani nic z nim nie zrobimy, może prowadzić do rozwoju bardzo głębokiej patologii psychicznej.

Rozpoznanie wypalenia zawodowego

Znudzenie pracą nie jest jeszcze wypaleniem, ale pierwszym krokiem na drodze do niego. Następnie przychodzi czas na zmęczenie fizyczne i psychiczne, pogorszenie komunikacji ze współpracownikami, izolowanie się od otoczenia, a nawet przyjmowanie wrogiej, agresywnej postawy. Z czasem znużenie skutkuje niezdolnością do koncentrowania się na zadaniach, wkraczamy w fazę depresji, cynizmu i niskiej samooceny. Proces wypalenia zawodowego, jak podkreślają psycholodzy, jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, ponieważ sieje spustoszenie w psychice.

Jak walczyć z wypaleniem?

Każdego pracownika może dotknąć wypalenie zawodowe, nawet jeśli jego profesja sprawiała mu początkowo ogromną radość. To efekt trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się człowiek. Nie można samego siebie obarczać odpowiedzialnością za taki stan rzeczy, ponieważ prowadzi to do poczucia winy, a nawet depresji.

Nie ma niestety łatwych, szybkich i uniwersalnych - zawsze skutecznych rozwiązań dla osób dotkniętych syndromem wypalenia zawodowego. Można przeciwdziałać mu poprzez zastosowanie idei „work-life balance”, czyli utrzymywaniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Trzeba dużo odpoczywać, relaksować się i w ten sposób zmniejszać stres związany z obowiązkami zawodowymi.

Ważne jest, aby w pracy wyznaczać sobie najbardziej realistyczne cele, które pozwalają śledzić własne postępy. Ich brak budzi uzasadnione poczucie frustracji. Pracownik powinien dbać o siebie, swoje potrzeby, mieć mocne ciało i umysł. Sprawy zawodowe najlepiej traktować mniej osobiście. Zbyt duże angażowanie się w zadania zlecone przez szefa może spowodować, że zatracimy granicę pomiędzy tym, co dotyczy nas, a co jest związane tylko z karierą.
W ten sposób można nie tylko rozpoznać wypalenie zawodowe, ale i samemu sobie pomóc, aby praca znów sprawiała przyjemność.

Wstecz