Wydarzenia

IX Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej

- odbędzie się w dniach 26-27 listopada w Krakowie.

Organizatorem konferencji jest Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Sekcją Psychologii Sądowej KNSP UJ oraz Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Tematyka konferencji koncentruje się wokół zagadnień na styku psychologii, psychiatrii i prawa, m.in. opiniowania psychologicznego i psychiatrycznego na potrzeby wymiaru sprawiedliwości; roli pamięci, uwagi i zeznań świadków w perspektywie nauk sądowych, a także pracy z osobami pozbawionymi wolności. Wśród prelegentów m.in.: prof. Pekka Santtila z Uniwersytetu Abo w Finlandii i dr Tammi Walker z Uniwersytetu w Manchester.

Patronat medialny „Charaktery”.

Więcej: www.psychologiasadowa.pl

Wstecz