Wydarzenia

IV Wrocławskie Dni Mózgu 2016

- odbędą się w dniach 15, 16, 17 marca. Ich organizatorami są: Koło Psychologii Klinicznej Psyche oraz Koło Naukowe Psychologii Poznawczo- -Behawioralnej VR4Health, działające na Uniwersytecie Wrocławskim.

Tematem przewodnim konferencji będzie neuropsychologia. Uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość poznania podstaw funkcjonowania ludzkiego mózgu oraz najnowszych technologii wykorzystywanych w odkrywaniu jego niezwykłości. Podczas Wrocławskich Dni Mózgu omawiane będzie codzienne życiem osób dotkniętych zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego i możliwe formy pomocy dla nich.

Wykłady będą poświęcone takim tematom jak: neuropsychologia kliniczna, neuropsychologia poznawcza, neurokognitywistyka, neurologia, neurolingwistyka. W programie konferencji przewidziane są warsztaty, dotyczące metod neuroobrazowania mózgu i sposobów jego wykorzystywania do badania funkcji ludzkiego mózgu. Wśród prelegentów: prof. Piotr Francuz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dr hab. Piotr Żurek profesor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dr Agnieszka Sorokowska z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Amelia Golema z Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.

Patronat medialny: „Charaktery”. Więcej: www.dnimozgu.uni.wroc.pl.

Wstecz