Wydarzenia

IV Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne pt. „Relacje”

- odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia w Warszawie.

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z warszawskim Instytutem Psychiatrii i Neurologii oraz Instytutem Filozofii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Tematem przewodnim konferencji są szerokie pojęte relacje interpretowane jako intersubiektywność, relacja indywidualna czy wzajemny związek umysłu i ciała.

O tych i innych aspektach relacji w kontekście zdrowia psychicznego dyskutować będą m.in. filozofowie, psychiatrzy, psychologowie i artyści. Wśród prelegentów: dr Mira Marcinów, prof. Zofia Rosińska, prof. Jarosław Fazan, prof. Andrzej Kapusta, prof. n. med. Jacek Wciórka.

Patronat medialny: „Charaktery”. Więcej: ivosfp.wix.com/ivosfp

Wstecz