(red) Wydarzenia

IV Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne

IV Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne pod tytułem „Antropologia doświadczenia a zdrowie psychiczne” odbędzie się w dniach 29-30 listopada w Lublinie.

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z warszawskim Instytutem Psychiatrii i Neurologii oraz Instytutem Filozofii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jest jednym z działań realizowanych w ramach projektu Przyjazny Uniwersytet powstałego dzięki współpracy Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS (Andrzej Kapusta) oraz Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych UMCS (Katarzyna Skalska).

Wśród poruszanych tematów antropologia doświadczenia i jej miejsce w antropologii kulturowej, rola emocji w kształtowaniu ludzkiej tożsamości, doświadczenie przejścia z perspektywy filozofii, antropologii kulturowej i psychoterapii, szkoły psychoterapeutyczne wobec doświadczenia, rola i stanowisko wobec doświadczenia w: doradztwie i coachingu, psychiatrii biologicznej i psychofarmakologii, myślenie technologiczne w psychiatrii, doświadczenie graniczne a psychopatologia, dobrostan w przestrzeni kulturowej, narracja a psychopatologia, psychiatria oparta na wartościach, podatność na zranienie a etyka troski, wczesna diagnoza zaburzeń i psychoprofilaktyka, otwarty dialog. Wśród prelegentów m.in. filozofowie, psychiatrzy, psychologowie i artyści.

Patronat medialny: „Charaktery”. Więcej: www.facebook.com/events/619834344850567

Wstecz