(red) Wydarzenia

IV edycja Konferencji z cyklu „Psychologia & Przestępczość – granice i pogranicza”

- odbędzie się 25 dnia lutego w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Studenckie Koło Psychologii Sądowej, działające przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy o psychologii sądowej oraz ukazanie jej szerokich związków z innymi dziedzinami nauk - jak prawo, kryminalistyka czy resocjalizacja. Intencją organizatorów jest również wymiana doświadczeń dotyczących pracy psychologów w ramach współpracy z wymiarem sprawiedliwości pomiędzy biegłymi sądowymi o różnych specjalnościach.

Podczas poprzednich edycji konferencji zaproszeni goście mieli okazję zaprezentować wiedzę pochodzącą również z praktyki zawodowej np. w zakładzie penitencjarnym, w poradni udzielającej pomocy ofiarom przemocy domowej, instytucie ekspertyz sądowych czy kryminalistycznego laboratorium policji. Wśród tegorocznych prelegentów znajdą się między innymi: dr Małgorzata Toeplitz – Winiewska, prof. dr hab. Piotr Girdwoyń, Teresa Jaśkiewicz - Obydzińska, dr Wojciech Glac, Małgorzata Sitarczyk, dr n. med. Andrzeja Depko, prof. dr hab. Zbigniew Izdebski.

Patron medialny „Charaktery”.

Więcej: www.facebook.com/events/408778536123101

 

Wstecz