Wydarzenia

Interdyscyplinarna konferencja „Zaburzenia odżywiania się”

- odbędzie się 24 kwietnia w Warszawie.

Organizatorami Konferencji jest Studenckie Koło Naukowe ds. Badań nad Zaburzeniami Odżywiania i Zakład Psychologii Medycznej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland, Oddział w Warszawie. W konferencji wezmą udział przedstawiciele różnych dyscyplin: medycyny, dietetyki, psychologii, socjologii, zdrowia publicznego, promocji zdrowia. Omawiać będą działania prewencyjne i terapeutyczne, które mogą pomóc osobom z zaburzeniami odżywiania.

Patron medialny „Charaktery”. Więcej: www.konferencja2016.wordpress.com

Wstecz