Wydarzenia

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i Zarządzanie”

- odbędzie się w dniach 24-25 listopada w Poznaniu. Organizatorami wydarzenia jest Zakład Psychologii Pracy i Organizacji Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W konferencji udział wezmą przedstawiciele różnych dyscyplin – psychologii, ekonomii, nauk o zarządzaniu, socjologii i pedagogiki – oraz praktycy z obszaru zarządzania. Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy oraz doświadczeń między środowiskami naukowymi oraz praktykami zarządzania i biznesu.

Wśród poruszanych tematów m.in.: najlepsze praktyki zarządzania, rekrutacja i selekcja, rozwój kompetencji i szkolenia, dobrostan i postawy pracowników, zarządzanie talentami i różnorodnością, zarządzanie zespołami i przywództwo.

Patronat medialny „Charaktery”. Więcej: naukaizarzadzanie.amu.edu.pl

Wstecz