Wydarzenia

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rozmiar w Umyśle"

Konferencja odbędzie 8 kwietnia w Poznaniu. Organizatorem jest Koło Naukowe Zaburzeń Odżywiania działające przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

W interdyscyplinarnej konferencji wezmą udział psychologowie, lekarze i dietetycy, a podejmowane będą tematy cielesności, obrazu ciała oraz zaburzeń odżywiania. udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia udziału czynnego przyjmowane są do 8 marca, a zgłoszenia biernego udziału do 28 marca. Patronat medialny: „Charaktery”. Więcej:https://web.facebook.com/rozmiarwumysle/?fref=ts

Autor plakatu mgr Karolina Niemier.

Wstecz