Wydarzenia

II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Neurodydaktyki

- odbędzie się w dniach 21-23 października w Katowicach. Organizatorami wydarzenia jest Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersyteckie Towarzystwo Naukowe.

Celem sympozjum jest wymiana wiedzy, doświadczeń i poglądów na temat szeroko rozumianej neurodydaktyki a szczególnie praktycznych zastosowań wiedzy z tego zakresu. Tematyka konferencji obejmuje zaganiania związane z biologią mózgu, neurodydaktyką, memetyką, neurolingwistyką,    psychologią,    pedagogiką, „dydaktyką ewolucyjną”. Prelegenci zastanawiać będą się nad znaczeniem i rzeczywistą rolą neurobiologii w edukacji, autorytetem nauczyciela, znaczeniem płci w osiągnięciach szkolnych (neuroseksualność człowieka), biologicznymi podstawami oceniania, znaczeniem kompetencji jakie kreuje szkoła poza jej środowiskiem społecznym, mózgami uczniów i ich nauczycieli, wpływem TIK na rozwój i funkcjonowanie mózgu, komunikacją    w aspekcie neurobiologicznym (zwłaszcza w kontekście znaczenia mechanizmów lustrzanych). Konferencja skierowana jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, naukowców, lekarzy, przedstawicieli oświaty oraz innych zainteresowanych tematyką.

Patronat medialny: „Charaktery”.

Więcej: www.neurodydaktyka.us.edu.pl/?cat=14

Wstecz