(red) Wydarzenia

59. Tydzień Filozoficzny

- odbędzie się w dniach 3-6 kwietnia w Lublinie. Organizatorem wydarzenia jest Koło Filozoficzne Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Temat przewodni tegorocznego Tygodnia Filozoficznego brzmią „Źródła filozofii europejskiej” i nawiązują do wprowadzonego przez Karla Jaspersa rozróżnienia między historycznymi początkami filozofii a jej źródłami. Przez źródła filozofii Jaspers rozumie stale od nowa wypływające impulsy pobudzające do filozofowania, dzięki którym współczesna filozofia staje się istotna, dawniejsza zaś – zrozumiała.

Wymienia on trzy podstawowe źródła filozofowania: zdumienie, wątpienie oraz doświadczenie sytuacji granicznych, takich jak wina i śmierć. Celem 59. Tygodnia Filozoficznego jest przyjrzenie się formom, jakie wspomniane źródła przyjmowały w dziełach filozofów i różnych epok oraz zastanowienie się, czy istnieją inne ważne źródła, które Jaspers pominął, a które pozwalają lepiej zrozumieć rozwój europejskiej myśli filozoficznej. Poszczególne sesje zostaną zorganizowane wokół wymienionych przez Jaspersa źródeł, z dodaniem sesji na temat wiary filozoficznej.

Wśród prelegentów: prof. Włodzimierz Galewicz, prof. Agnieszka Kijewska, prof. Ireneusz Ziemiński, prof. Barbara Chyrowicz, prof. Dariusz Łukasiewicz, prof. Jacek Wojtysiak, prof. Piotr Francuz, dr Monika Walczak i wielu innych. Ostatniego dnia konferencji odbędzie się sesja studencka zorganizowana przez doktorantów Wydziału Filozofii KUL. 59. Tydzień Filozoficzny ma również cel praktyczny, mianowicie popularyzację filozofii wśród uczniów szkół średnich i studentów kierunków pozafilozoficznych.

W środę (5 kwietnia) obradom Tygodnia towarzyszyć będzie finał V Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego.

Patron medialny „Charaktery”.

Więcej: www.kul.pl/59-tydzien-filozoficzny,18111.html

Wstecz