Komunikaty

Co to znaczy być człowiekiem?

fot. materiał prasowy

Pewne tematy są uniwersalne, natomiast każda historia jest wyjątkowa – oto punkt wyjścia dla filmu CZŁOWIEK (HUMAN) francuskiego fotografa i reżysera Yanna Arthusa- Bertranda.

Ten wyjątkowy filmowy pejzaż (zobacz zwiastun https://vimeo.com/176470838), skomponowany z ujęć z lotu ptaka przeplatanych historiami opowiedzianymi do kamery w pierwszej osobie, tworzy portret ludzkości, który w każdym poruszy czułą strunę.

Zdjęcia do filmu CZŁOWIEK, którego "Charaktery" są patronem, powstawały w 60 krajach w ciągu dwóch lat z małym okładem. 2020 przepytanych osób patrzy nam prosto w oczy i przedstawia prawdziwe, poruszające historie opowiadane w 63 językach. Bez względu na kraj, kulturę, wiek czy religię rozmówców, dziennikarze postawili im te same fundamentalne pytania o kondycję ludzką.

Czy czujesz się wolny/wolna? Co jest sensem życia? Jaka była najtrudniejsza próba, której doświadczyłeś i czego cię ona nauczyła? Co chcesz przekazać mieszkańcom tej planety? I tak dalej...

Za każdym razem kameralność i spontaniczność brały górę nad kwestionariuszem i wywiad zamieniał się w autentyczną rozmowę dziennikarza z rozmówcą. Wywiady często trwały ponad godzinę, a ich bohaterowie otwarcie opowiadali o swoim życiu.

Wysłuchawszy tych życiowych historii, twórcy filmu uznali udzielenie głosu ludziom z całego świata za sprawę priorytetową. Ogniskując film CZŁOWIEK (HUMAN) na cierpieniach ludzkości, Yann Arthus- Bertrand stworzył swoje najbardziej zaangażowania politycznie dzieło.

Wbrew wszelkim kinowym szablonom i bez odgórnego scenariusza, film kształtowany był na bieżąco. Ta pozbawiona narracji oda do człowieka ma szansę stać się wyjątkowym i totalnym doświadczeniem dla każdego widza. To intymna podroż do serca duszy ludzkiej przeplatana bajkowymi i majestatycznymi widokami z nieba. Słuchając przeszłości i patrząc w przyszłość, projekt CZŁOWIEK (HUMAN) jest apelem do obywateli całego świata.

CZŁOWIEK (HUMAN) to zbiór historii i obrazów naszego świata pozwalający dotrzeć do sedna tego, co to znaczy być człowiekiem. Poprzez historie pełne miłości i szczęścia, ale również  nienawiści i przemocy, CZŁOWIEK stawia nas twarzą w twarz z Innym i skłania do refleksji nad własnym życiem.

Od historii z życia codziennego po najbardziej nieszablonowe życiorysy, te wzruszające spotkania cechuje rzadka szczerość; podkreślają one naszą istotę, jej mroczną stronę ale też tę najbardziej szlachetną, oraz to, co uniwersalne. Nasza planeta ukazana jest w swej najbardziej subtelnej odsłonie – poprzez niepublikowane wcześniej zdjęcia lotnicze z akompaniamentem monumentalnej muzyki. W rezultacie powstała oda do piękna tego świata, dająca przestrzeń na złapanie oddechu i chwilę introspekcji.

CZŁOWIEK (HUMAN) to dzieło zaangażowane polityczne, pozwalające nam poznać kondycję ludzką i zastanowić się nad sensem istnienia.

Wstecz