(red) Personalia

Dr hab. Mariusz Lipowski

- jest profesorem Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, prodziekanem ds. nauki Wydziału Turystyki i Rekreacji oraz kierownikiem Zakładu Psychologii Zdrowia.

Jest autorem książek: Dziecko w sporcie. Studium psychologiczne; Rekreacja ruchowa kobiet jako zachowanie prozdrowotne – uwarunkowania a motywy uczestnictwa oraz ponad stu artykułów dotyczących psychologii sportu i psychologii zdrowia, m.in. w: „PLoS One”, „Journal of Sports Medicine and Physical Fitness”. Realizuje projekty badawcze z zakresu psychologicznych aspektów treningu zdrowotnego. Wyniki swoich badań przedstawił na ponad dziewięćdziesięciu konferencjach naukowych w kraju i za granicą.

Od wielu lat pracuje jako psycholog sportu. Jest członkiem International Society of Sport Psychology, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego i Rady Naukowej czasopism, m.in.: „Medycyna Sportowa”, „Psychologia Neuropsychologia Neurolingwistyka”, „Health Psychology Report”, „Baltic Journal of Health and Physical Activity".

Wstecz