MATERIAŁ PR Styl życia


Dlaczego warto skorzystać z agencji doradztwa personalnego?


Agencje doradztwa personalnego są firmami wyspecjalizowanymi w rekrutowaniu oraz zatrzymywaniu pracowników w danym przedsiębiorstwie. Usługi doradców personalnych są polecane w szczególności małym i średnim firmom, które nie mają swojego działu HR.

Doradztwo personalne jest częścią szerszego procesu – zarządzania zasobami ludzkim, które koncentruje się na wypracowaniu skutecznych mechanizmów kierowania ludźmi, którzy uznawani są za najcenniejszy kapitał przedsiębiorstwa. Zasoby ludzkie to: wiedza teoretyczna, umiejętności, doświadczenie i postawa wobec pracy.

Agencja doradztwa personalnego – czym się zajmuje?

Agencja doradztwa personalnego odpowiada za proces pozyskania, a także zatrzymania pracownika w firmie. W jej gestii leży przeprowadzanie rekrutacji, wyłanianie kandydatów, zatrudnianie pracowników, a także motywowanie ich do pracy. Podstawową zaletą korzystania z usług tego typu agencji jest brak konieczności posiadania rozbudowanego działu kadr. Jest to szczególnie korzystne rozwiązanie dla firm z małego i średniego sektora, chociaż również przedsiębiorstwa o ładzie korporacyjnym, korzystają z usług agencji doradztwa personalnego.

Dobry doradca personalny – czym się charakteryzuje?

Zespół doradców personalnych powinien być dopasowany do branży i potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Dlatego też tego typu specjaliści muszą mieć konkretną wiedzę z obszaru, w którym funkcjonuje dane przedsiębiorstwo. Jest to bardzo istotny element, ponieważ minimalizuje on prawdopodobieństwo popełnienia błędu przy zatrudnianiu pracowników. Dzięki branżowej wiedzy można sprawdzić umiejętności i kompetencje kandydatów w trakcie procesu rekrutacyjnego. Ponadto dobry doradca personalny powinien mieć wiedzę na temat zarządzania zasobami ludzkimi, a także umiejętność jej praktycznego wykorzystania w celu zmotywowania pracowników do lepszej i efektywniejszej pracy.

Kompetencje doradcy personalnego

Wszystkie działania doradcy personalnego skupiają się w głównej mierze na pozyskaniu i zatrzymaniu pracownika w firmie. Jest to proces złożony, który wymaga wieloaspektowego podejścia zarówno do pracowników, jak zespołu, który oni tworzą. Wśród kompetencji doradcy personalnego można wymienić, m.in.:

    •    przeprowadzanie procesu rekrutacyjnego,
    •    organizowanie szkoleń,
    •    organizowanie imprez integracyjnych,
    •    nadzorowanie postępów w pracy,
    •    weryfikacja poziomu zaangażowania i motywacji do pracy.

Skorzystanie z usług agencji doradztwa personalnego to dobra opcja dla firm, które nie mają swojego działu kadrowego. Takie rozwiązanie gwarantuje profesjonalizm, a także gwarancję odpowiedniego doboru pracowników. Funkcja doradcy personalnego zazwyczaj przypada osobie, która w prawidłowy sposób potrafi interpretować różne ludzkie zachowania, np. kłamstwo na rozmowie kwalifikacyjnej.

Wstecz