MATERIAŁ PR Wieści

Czy struktura języka wpływa na posługiwanie się liczbami?

fot. golibo/istockphoto

W ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki polscy i niemieccy badacze sprawdzą różnice pomiędzy przetwarzaniem informacji liczbowej przez osoby posługujące się językiem polskim i niemieckim.

Różnice w strukturze języka mogą prowadzić do tego, że tempo opanowywania pojęcia liczby będzie różne u dzieci posługujących się różnymi językami. Inaczej też mogą przebiegać procesy przetwarzania informacji liczbowej u dorosłych. Dr hab. Maciej Haman, profesor w Katedrze Psychologii Poznawczej Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierownik projektu, uważa, że wyniki prowadzonych przez zespół polski i niemiecki badań mogą mieć istotne znaczenie teoretyczne, ale też implikacje praktyczne, przede wszystkim dla edukacji matematycznej, a także np. dla sposobów tworzenia i tłumaczeń praktycznych instrukcji zawierających liczby.
W badaniach zostaną wykorzystane nowoczesne metody badawcze, m.in. techniki neuroobrazowania, funkcjonalna spektroskopia w bliskiej podczerwieni (fNIRS) i technika okulograficzna (eyetracking). To już drugi projekt dotyczący rozwoju poznania liczbowego, realizowany aktualnie w zespole prof. Hamana.

Jeśli interesują Cię nowoczesne metody badawcze zapraszamy na studia na Wydziale Psychologii UW na kierunku Kognitywistyka.

Kognitywistyka [cognitive science] jest nauką łączącą metody badawcze i podejścia teoretyczne dziedzin zajmujących się problematyką umysłu, poznania i języka, takich jak psychologia, neurobiologia, filozofia, informatyka, lingwistyka i antropologia.
W tym roku po raz pierwszy jest możliwość rejestracji na studia II stopnia – zapisy ruszyły 6 czerwca na stronie internetowej rejestracji kandydatów: irk.uw.edu.pl.

Projekt „Linguistic influences on numerical cognition: A cross-cultural investigation using specificities of Polish and German languages” uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu BEETHOVEN na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki wspólnie z DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft ) w ubiegłym roku. Jest realizowany przez zespół z Uniwersytetu Warszawskiego pod  kierunkiem dr. hab. Macieja Hamana, prof. UW i zespół niemiecki kierowany przez prof. Hansa-Christopha Nuerka z Uniwersytetu w Tybindze oraz  prof. Franka Domahsema z Uniwersytetu w Marburgu.

Więcej na:

http://kognitywistyka.uw.edu.pl/

www.psychologia.pl/koncept/

Wstecz