(red) Wydarzenia

Człowiek w środowisku

"Człowiek w środowisku. Kryzys psychiczny jako motywacja i siła w procesie zdrowienia – perspektywa osób chorujących i rodzin" to hasło VII Ogólnopolskiej Konferencji, która odbędzie się 11 maja w Warszawie.

Organizatorem wydarzenia jest Koło Psychologii Klinicznej i Psychoterapii APSI.Podczas konferencji poruszona będzie tematyka kryzysu psychicznego, w ujęciu pozytywnym, jako czynnika motywacyjnego w procesie zdrowienia osób chorujących psychicznie. Kryzys może mobilizować do zmiany, działań samopomocowych, a także poszukiwania wsparcia. Głównym celem konferencji jest omówienie osobistych i społecznych zasobów (takich jak poczucie własnej wartości i skuteczności, nadzieja, optymizm, sieci społeczne) istotnych w pokonywaniu trudności oraz w samorozwoju.

W trakcie wykładów plenarnych i sesji omówione zostaną indywidualne „ścieżki” przezwyciężania kryzysu psychicznego i odzyskiwania poczucia autonomii. W czasie konferencji, obok profesjonalistów wystąpią osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego oraz ich rodziny.

Patron medialny: "Charaktery".

Więcej: www.facebook.com/KonferencjaCzlowiekwSrodowisku


Wstecz