(red) Wydarzenia

Człowiek, człowiekowi

II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne”, odbędzie się 6 grudnia w Lublinie.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Przemoc i agresja to zjawiska, z którymi spotykamy się na co dzień i które dotyczą różnych grup społecznych. Są one obecne w szkołach, w domach, na ulicy czy w środkach masowego przekazu. Rozwój komunikacji (głównie dostęp do Internetu) przyczynia się do rozpowszechniania zjawisk agresywnych. Z przemocą związana jest „nierównowaga” sił. Jest sprawca i ofiara. Ważne, aby koncentrować się na osobach pokrzywdzonych i poszkodowanych w aspekcie społecznym i emocjonalnym, a nie tylko z punktu widzenia prawa. Niewłaściwy sposób postrzegania ofiar może przyczyniać się do powstania u nich zjawiska wtórnej wiktymizacji. Ofiary przemocy to osoby zastraszone, poniżone, które potrzebują pomocy, ale boją się o nią poprosić lub nie wiedzą, gdzie jej szukać.

Celem konferencji jest analiza sytuacji osób, które doświadczyły lub doświadczają przemocy. Zjawisko przemocy wpływa nie tylko na zachowanie ofiary, ale także na sposób jej myślenia i postrzegania otaczającej ją rzeczywistości. Brak wiedzy o możliwych sposobach pomocy, wsparcia oraz  świadomości swoich praw przyczynia się do zaniżenia poczucia własnej wartości, a także pogłębia bierną postawę ofiary. Interdyscyplinarne spojrzenie na przemocy pozwoli uczestnikom konferencji na szeroką analizę zjawiska oraz dyskusję i wymianę poglądów w zakresie różnych dziedzin nauki (pedagogiki, psychologii, pracy socjalnej, prawa czy nauk medycznych).

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.

Patron medialny: „Charaktery”.

Więcej: http://www.ofiaryprzemocy.pl

Wstecz