Wieści

Copernicus Festival 2016: Piękno

Trzecia edycja Copernicus Festival, poświęcona fenomenowi piękna, odbędzie się w dniach 17-22 maja w Krakowie. Organizatorami wydarzenia są Fundacja Tygodnika Powszechnego oraz Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.

Celem organizowanego co roku festiwalu jest pokazanie różnych wymiarów obecności nauki w kulturze. W tym roku Copernicus Festival dotyczył będzie pojęcia piękna.

Piękno jest zjawiskiem równie znaczącym co tajemniczym. Występuje w naturze i w kulturze, ale jego istotę trudno uchwycić. Nasze subiektywne odczucia estetyczne zależą od wpływów zarówno społecznych, jak i biologicznych, choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy. W trakcie Copernicus Festival uczestnicy zastanawiać się będą nad kryteriami piękna, jego naturą, a także jak pojęcie piękna funkcjonuje w matematyce, fizyce czy religii.

Wśród prelegentów: prof. Semir Zeki, twórca neuroestetyki - dziedziny prowadzącej badania reakcji mózgu na sztukę, prof. Gregory Chaitin (wybitny matematyk zajmujący się m.in. problemem złożoności) i dr. Julian Barbour (fizyk twierdzący, że czas to pojęcie zbędne). Prócz debat i wykładów w naukowy sposób przedstawiających problematykę piękna, warto przyjrzeć się pasmom Perceptio i Inventio.

Pierwsze z nich przedstawiać będzie piękno w niekonwencjonalny sposób - czy to w kuchni (dyskusja “Piękne żarcie” z Wojciechem Nowickim i Markiem Bieńczykiem), czy w muzyce (koncert “Symetria w muzyce” z wykładem prof. Anny Brożek). Inventio natomiast pokaże związki sztuki z nowymi technologiami: podczas wystawy zobaczymy między innymi ekrany 3D, rzeźby kinetyczne, eye-trackery, Samsung Oculus i walki robotów, na wykładach poruszymy zaś tematy związane wirtualną rzeczywistością, designem i estetyką interakcji.

W ramach festiwalu odbędzie się także Wykład Lemowski, który wygłosi prof. Stefan Chwin, pokazy filmów w kinie Mikro (m.in. “Wielkie piękno”) oraz  koncert Julii Marcell. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne.

Więcej informacji na www.copernicusfestival.com

Wstecz