MATERIAŁ PR

Co to jest trening interpersonalny?

Trening interpersonalny to zajęcia grupowe, trwające 4 lub 5 dni, których celem jest rozwój umiejętności interpersonalnych.

Trening interpersonalny to intensywny rozwój osobisty przez to doświadczenie bycia z innymi ludźmi, z możliwością zatrzymania się na pojedynczych aspektach tego kontaktu. Jest to doświadczenie grupowe, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju umiejętności potrzebnych w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi. Poszczególne zadania ukierunkowane są na stworzenie możliwości jak największej ilości interakcji i uwrażliwienie uczestników zarówno na samych siebie, jak i siebie nawzajem. Uczestnikami są zarówno osoby z osobistą motywacja lepszego rozumienia własnych zachowań i poprawy relacji z ludźmi, jak i osoby, korzystające z treningu z przyczyn zawodowych jak trenerzy, terapeuci, nauczyciele. Coraz częściej trening wprowadzany jest także w biznesie dla menadżerów, kierowników i osób pracujących w zespołach. Wartością staje się umiejętność współpracy, otwartości i rozumienia innych, budowania stabilnych relacji, korzystania ze współpracy. Często trening interpersonalny jest częścią kursu trenerskiego dla szkoleniowców, tak jak to jest w przypadku Szkoły Trenerów STER. Z treningu interpersonalnego korzystają również managerowie poszukujący szkoleń z zakresu rozwoju osobistego.

Sam trening jest pewnego rodzaju niespodzianką ze stałymi elementami. To, co stałe to proces grupowy, przez który przechodzi każda grupa. To, co trudno zaplanować to reakcje nieznanych nam osób na nas i nasze zachowanie. Dużo zależy od naszego nastawienia, celów, które chcemy osiągnąć, motywacji. Warto pozwolić sobie na eksperymentowanie poprzez spróbowanie nowej roli, doświadczenie siebie poza tzw. strefą komfortu. Aby skorzystać z tego doświadczenia, niezbędne jest wyłączenie sobie wewnętrznej cenzury i przestawienie się na tryb doświadczania i obserwacji.

Trening interpersonalny zazwyczaj trwa 40 godz., które rozkłada się na 5 dni. Optymalna liczba uczestników to 8-12 osób. Metody i ćwiczenia pojawiające się podczas treningu różnią się w zależności od koncepcji przyjętej przez trenera prowadzącego. Trenerzy mają również własny styl (bardziej lub mniej dyrektywny), posługują się różnym językiem. To, co wspólne dla tych form pracy, to zasady uczestnictwa: nie ocenianie, nastawienie na doświadczanie tu i teraz, otwartość na interakcje z innymi, mówienie wprost o swoich uczuciach. Sala treningowa to również miejsce na doświadczenie, wyrażanie i nazywanie emocji w bezpiecznych warunkach, możliwość lepszego im przyjrzenia się i poznania swoich reakcji.

Choć trening często jest głębokim doświadczeniem, to nie ma charakteru terapeutycznego. To, co odróżnia go od psychoterapii to m.in. skupienie się na teraźniejszości, nie szukanie przyczyn a pokazywanie wpływu naszych zachowań. Dzieję się tak dzięki informacji zwrotnej od innych uczestników i trenera. Niektóre informacje mogą być niezgodne z tym, co wcześniej o sobie wiedzieliśmy, mogą być trudne, złoszczące czy wywołujące chęć ucieczki, rezygnacji. Często jest to reakcja na rozbity porządek, wiedzę o sobie, którą mieliśmy od lat, ale też początek zmiany, nowej jakości w życiu. Po treningu można odczuwać chaos i pewnego rodzaju pogubienie z tym związane, dlatego zaleca się nie podejmowanie ważnych decyzji bezpośrednio po treningu, z uwagi na to, że potrzebny jest czas na adaptacje nowych informacji i doświadczeń.

Trening interpersonalny to zawsze istotne i wyjątkowe wydarzenie. Korzyści, jakie z niego płyną, są bardzo indywidualne. Tomasz Wojciechowski, założyciel Szkoły Trenerów STER, przytacza najczęstsze korzyści, o których mówią uczestnicy treningów przez niego prowadzonych: wzrost zaufania do ludzi, wzrost otwartości, większa swoboda w wyrażaniu myśli i uczuć, elastyczność zachowania, poprawa samooceny, poczucie większej odpowiedzialności za swoje życie.

Wstecz