MATERIAŁ PR Styl życia

Co grozi za niespłacenie chwilówki?

Przygoda z chwilówką – jak sama nazwa wskazuje – powinna trwać krótko. Co jednak, gdy zalegamy z płatnościami? Jakie grożą nam wtedy konsekwencje?

Czasami nagłe sytuacje zmuszają nas do szybkiego zdobycia gotówki. Najprostszym sposobem wydaje się zaciągnięcie chwilówki, która jest specyficznym rodzajem pożyczki. Przyznaje się ją niemal każdemu, bez względu na wysokość zarobków, status zawodowy czy posiadanie ewentualnych długów. Przygoda z chwilówką – jak sama nazwa wskazuje – powinna trwać krótko. Co jednak, gdy zalegamy z płatnościami? Jakie grożą nam wtedy konsekwencje?


Chwilówki zaciąga się na relatywnie niskie kwoty i spłaca w krótkim terminie – np. w ciągu dwóch tygodni. Aktualny ranking chwilówek znajduje się na stronie http://internetowyportfel.pl. Czasami zdarza się, że pożyczkobiorca nie jest w stanie oddać zobowiązania w terminie wskazanym w umowie. Można wtedy negocjować z pożyczkodawcą zmianę terminu spłaty – przy czym trzeba liczyć się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty za przedłużenie czasu spłaty. Termin spłaty jednak nie może być przekładany w nieskończoność – kwestie te reguluje tzw. ustawa antylichwiarska.

W przypadku zwłoki firma pożyczkowa podejmie kroki upominające. Do pożyczkobiorcy wysyłane są wezwania, upomnienia, monity – za wszystko ostatecznie musi zapłacić klient, ponieważ koszty za te czynności są doliczane do długu. Opłatą objęte jest nawet wysłanie e-meila z przypomnieniem o upłynięciu terminu zapłaty. Co istotne, opłaty są naliczane np. za każdą rozmowę telefoniczną.

Kolejną konsekwencją jest naliczanie dodatkowych odsetek karnych, co znowu zwiększa wysokość długu. Jeżeli klient nie współpracuje z firmą pożyczkową i nie reguluje narastającego długu, rozpoczyna się proces windykacji. W większości przypadków firmy pożyczkowe korzystają z usług firm zewnętrznych (tzw. outsourcing).

Mniejsze firmy zajmują się czynnościami windykacyjnymi samodzielnie. Na początku podejmowane są kroki w ramach tzw. windykacji polubownej, czyli przedsądowej. Windykacja polubowna ma na celu zmotywowanie dłużnika do spłaty swojego zobowiązania. Windykator będzie próbował doprowadzić do porozumienia między firmą pożyczkową a pożyczkobiorcą. Jeśli jednak podejmowane czynności nie przyniosą skutku, przechodzi się do kolejnego etapu windykacji.

Podczas windykacji sądowej to sąd ustala, jaka jest sytuacja dłużnika i czy roszczenia wierzyciela są zasadne. Jeśli sąd ustali, że pożyczkobiorca powinien zapłacić firmie pożyczkowej, wezwie go do zapłaty. W razie kolejnych zwłok w płaceniu, sąd wystawia tytuł egzekucyjny. Jeżeli dług egzekucyjny osiągnie klauzulę wykonalności, sprawa jest kierowana do komornika.

Komornik może dokonać zajęcia celem spłaty zaistniałego długu na rzecz pożyczkodawcy. Co jest zajmowane przez komornika? Pensja (jej część), inne środki bankowe, ruchomości i nieruchomości. Oczywiście za wszelkie działania windykacyjne i komornicze opłatę ponosi dłużnik.

Nie wolno zapominać też o tym, że dłużnicy zostają wpisani do baz dłużników, np. KRD. Negatywna historia kredytowa (a niespłacanie zobowiązań z pewnością się do tego przyczynia) w przyszłości uniemożliwia zaciąganie pożyczek czy kredytów. Warto pamiętać, że dane znajdujące się w bazie dłużników są przetrzymywane przez 5 lat – dłużnik nie musi na to wyrazić zgody.

Wstecz