MATERIAŁ PR Wydarzenia

Całościowy kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Nabór na kurs we Wrocławiu i w Warszawie trwa do końca lipca.Studia, organizowane przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, trwają 4 lata. Planowany początek zajęć – październik 2018. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, najczęściej dwa razy w miesiącu.

Celem kursu jest PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW DO EGZAMINU NA CERTYFIKAT PSYCHOTERAPEUTY, wyposażając  w wiedzę dotyczącą głównych podejść terapeutycznych, teorii zmiany, społecznych i kulturowych aspektów psychoterapii; zapoznanie z teoriami psychopatologii i rozwoju, zasadami dokonywania diagnoz i ocen procesu terapeutycznego oraz z podstawową wiedzą medyczną, jak też z problemami etyki zawodu psychoterapeuty.


Nacisk w programie szkolenia zostanie położony na kształtowanie u uczestników umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem procesu terapeutycznego.

Treści szkolenia ujęte są w cztery podstawowe moduły:

  • Podejście psychodynamiczno-psychoanalityczne - 260h
  • Podejście poznawczo-behawioralne - 120h
  • Podejście humanistyczno-egzystencjalne - 140h
  • Podejście systemowe - 100h


Program, według którego będzie realizowany kurs, otrzymał w czerwcu 2012 roku akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Tym samym spełnia on formalne kryteria certyfikacyjne Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przygotowując do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

Kierownikiem naukowym kursu jest dr n. med. Witold Simon - psychiatra, psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Adiunkt w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii. 


Więcej o rekrutacji we Wrocławiu:
http://www.fundacja-wroclaw.org/kursy/zasady-rekrutacji-39
oraz w Warszawie:
http://www.fundacja-wroclaw.org/warszawa/kursy/zasady-rekrutacji-169


Wstecz