Wydarzenia

„Buntownik bez wyboru. Dyssocjalne zaburzenie osobowości”

- to hasło ogólnopolskiej konferencji poświęconej zaburzeniom osobowości, która odbędzie się 22 maja w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii „Dialog” działające przy Uniwersytecie Warszawskim.

Na temat zaburzenia dyssocjalnego pojawiło się wiele niedopowiedzeń i nieścisłości. Samo nazewnictwo nastręcza trudności, ponieważ powszechnie, wymiennie stosuje się określenia: zaburzenie dyssocjalne, antyspołeczne, psychopatia i socjopatia. Pojęcia te nie są jednak tożsame. Oprócz tego popularne jest przekonanie, że ludzie cierpiący na zaburzenie dyssocjalne mają przeszłość kryminalną. To również nie zawsze musi być prawdą, choć rzeczywiście – mają tendencję do lekceważenia norm społecznych oraz do manipulowania innymi. Kolejnym mitem na temat zaburzenia dyssocjalnego jest zupełny brak uczuć.

To także niedopowiedzenie. Prawdą jest, że osoby charakteryzujące się takim wzorem zachowań cechuje prawie zupełny brak lęku, empatii, czy poczucia winy. Często jednak odczuwają np. złość oraz frustrację, na co często reagują agresją. Poza wymienionymi właściwościami, osoby takie bywają impulsywne, skoncentrowane na teraźniejszości, a także nie potrafią wchodzić w głębokie relacje z innymi ludźmi.

Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy na temat zaburzenia. Wśród prelegentów:  dr hab. Barbara Gawda, prof. UMCS ­– kierownik Zakładu Psychologii Emocji i Poznania na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr hab. Daniel Boduszek – pracujący na University of Huddersfield oraz na Wydziale Zamiejscowym w Katowicach Uniwersytetu SWPS, dr hab. Wojciech Dragan – adiunkt w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Marcin Zajenkowski – adiunkt w Zakładzie Diagnozy Psychologicznej i Psychometrii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, założyciel i kierownik Intelligence-Cognition-Emotion Lab oraz  lek. med. Bartosz Puk – psychiatra, psychoanalityk, współtwórca Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Oprócz wystąpień specjalistów przewidziane są także wystąpienia studenckie. 
Rejestracja uczestników czynnych odbywa się poprzez wypełnienie formularza oraz zgłoszenie abstraktu wystąpienia drogą mailową na adres konferencja@skndialog.pl do 22 kwietnia. W tytule maila należy wpisać „Uczestnictwo czynne”. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie jeden abstrakt. Uczestnicy czynni uiszczają opłatę konferencyjną po zaakceptowaniu abstraktu.

Zgłoszone abstrakty podlegają ocenie Komitetu Naukowego.Patron medialny „Charaktery”. Więcej:  http://skndialog.pl/index.php/konferencja oraz https://www.facebook.com/konferencja.skndialog/

Wstecz