MATERIAŁ PR Komunikaty

Budowa i struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego

Od niedawna na przedsiębiorców nałożony został obowiązek gromadzenia danych oraz przekazywania ich cyklicznie lub na żądanie organów w specjalnym formacie zbioru danych jakim jest plik JPK.

Ustawowe terminy wprowadzenia systemu, szczególnie dla dużych przedsiębiorców, były i są dość krótkie. Doprowadziło to do sytuacji, kiedy działy informatyczne miały naprawdę mało czasu na dostosowanie systemów księgowych i kadrowych do nowych wymagań IT.

Struktury

Jednolity Plik Kontrolny składa się z podstawowych siedmiu struktur, w których można wyeksportować informacje finansowe. Są to:
    •    numer 1 – księgi rachunkowe –  JPK_KR,
    •    numer 2 – wyciąg bankowy – JPK_WB,
    •    numer 3 – magazyn –   JPK_MAG,
    •    numer 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT,
    •    numer 5 – faktury VAT – JPK_FA,
    •    numer 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,
    •    numer 7 – ewidencja przychodów – JPK_EWP.

JPK_KR
Pierwsza struktura, czyli księgi rachunkowe, to elektroniczna kopia czy obraz ksiąg rachunkowych. Pozwala na analizę poprawnego ujęcia wpisów w księgach oraz naliczania podatków.

JPK_WB
Druga struktura, czyli wyciąg bankowy, to elektroniczna wersja historii rachunku bankowego, rodzaj swoistego wyciągu bankowego. Dzięki tej strukturze organy mają de facto dostęp do historii rachunku bankowego przedsiębiorcy.

JPK_MAG
Trzecia struktura, czyli magazyn, to znana wszystkim przedsiębiorcom ewidencja magazynu. Opis i weryfikacja wszystkich wyjść oraz przyjęć magazynowych, przy odpowiednim podziale na transakcje oraz pozycje.

JPK_VAT
Czwarta struktura, czyli ewidencje zakupu i sprzedaży VAT. Jest to plik służący ewidencji zakupu i sprzedaży, który składa się z tabeli Nagłówek, Podmiot, w którym zawierają się dane identyfikujące podmiot, a także ewidencja sprzedaży i zakupu VAT, w tym zakupu towarów i usług, dla których przepisy przewidują obowiązek naliczenia podatku.

JPK_FA
Piąta struktura, czyli faktura VAT. Rozwinięcie punktu JPK_VAT, jako ewidencja wszelkich faktur sprzedażowych. W przypadku specyficznych faktur, takich jak korygująca czy zwolniona z podatku VAT, wymagane są dodatkowe uzupełnienia oraz wyjaśnienia. Ta część systemu pozwala ewidencjonować wszelkie wystawiane faktury VAT wraz z poszczególnymi pozycjami na każdej z nich.

JPK_PKPIR
Szósta struktura, czyli podatkowa księga przychodów i rozchodów. Ta część została stworzona z myślą o mniejszych podmiotach, które nie prowadzą pełnej księgowości, czyli dla podatników wykorzystujących podatkową księgę przychodów i rozchodów.

JPK_EWP
Siódma struktura, czyli ewidencja przychodów. Ewidencja przychodów służy przede wszystkim podatnikom, którzy rozliczają się w formie ryczałtu.

Aktualizacje i monitoring
Ministerstwo Sprawiedliwości co jakiś czas uaktualnia wymagania dla poszczególnych danych zawartych w strukturach oraz całym pliku kontrolnym. Z tego powodu należy często sprawdzać i monitorować na bieżąco oficjalne informacje oraz komunikaty pojawiające się na portalu internetowym ministerstwa. Odpowiednia wersja/aktualizacja aplikacji jest niezbędna do prawidłowego przekazywania danych.

Wstecz