MATERIAŁ PR Psychowieści

Bądź zmianą!

XI edycja projektu „W stronę zmian” odbędzie się w dniach 19-21 maja w Krakowie. Organizatorem wydarzenia jest Koło Nauk Psychologicznych PRAGMA ,działające przy Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tematem głównym jest oswojenie zmian. Uczestnicy wydarzenia będą zastanawiać się nad swoim nastawieniem wobec zmian oraz uczyć się jak działać, by sprzyjać tym dobrym i korzystnym zmianom.
„W stronę zmian” oferuje uczestnikom także  serię warsztatów w kilku zakresach tematycznych dotyczących m.in.: wzajemnego wpływu ciała i umysłu, wpływu społecznego, mediów, stereotypów, tolerancji oraz uważności. Patron medialny: „Charaktery”.
 
 

Wstecz