Wieści

Artystyczna jakość życia

Jak preferowane wartości wpływają na kształtowanie się poczucia jakości życia u osób uzdolnionych plastycznie? Odpowiedzi na to pytanie szukali dr Barbara Cichy-Jasiocha i prof. Andrzej Sękowski z Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskieg

W badaniu uczestniczyło 35 kobiet i 39 mężczyzn o ponadprzeciętnych osiągnięciach artystycznych w wieku 50–60 lat. Przebadano ich Skalą Satysfakcji z Życia, Listą Obszarów Satysfakcji Życiowej (QOLS) oraz Skalą Preferencji Wartości S. H. Schwartza (SVS). Z badań wynika, że źródłem zadowolenia z życia osób dorosłych jest niezależność w realizacji własnego potencjału oraz nastawienie na samorozwój.

Równie istotne jest realizowanie wartości związanych z nastawieniem na dobro innych ludzi i kształtowaniem pozytywnych relacji społecznych, dzięki czemu odczuwają wyższą jakość życia w aspekcie relacji interpersonalnych. W przeciwieństwie do poprzednich badań źródłem satysfakcji dla osób pomiędzy 50. a 60. rokiem życia nie jest prestiż. Uznanie społeczne oraz dążenie do sukcesu osobistego obniża ogólną satysfakcję z życia, podobnie jak koncentracja na własnej osobie, postawa egocentryczna i poszukiwanie własnej wygody i przyjemności oraz zewnętrznych wrażeń.

Artykuł opublikowano w „Przeglądzie Psychologicznym” (2016, t. 59, nr 1, s. 75–94).

Wstecz