Wieści

Które podpisy świadczą o szczerości intencji?

Eileen Chou pracująca na Uniwersytecie w Wirginii zakończyła właśnie badania mierzące zależność między rodzajem podpisu, a szczerością intencji. Zaprojektowała kilka eksperymentów, które dawały badanym możliwość oszukiwania - jeśli tylko mieli na to ochotę i przekonanie, że nie zostaną złapani na gorącym uczynku. Jedno z zadań polegało na przeczytaniu przez badanego krótkich tekstów wyświetlanych na komputerze i powiedzeniu ile czasu mu to zajęło. Eksperymentatorzy poinformowali też badanych, że im szybciej uporają się z czytaniem, tym wyższą nagrodę otrzymają. Nie powiedzieli im za to, że rzeczywisty czas czytania ustępów bez przerwy mierzył będzie komputer (na podstawie kliknięć myszy).

Przed rozpoczęciem zadania badani podpisywali oświadczenie, że podadzą wyniki zgodne z prawdą. Jedni robili to za pomocą długopisu, inni elektronicznego podpisu; jeszcze inna grupa miała podpisać się narzuconym numerem PIN, a inni sami mogli go stworzyć. Część osób pisała imię i nazwisko za pomocą klawiatury, a jeszcze inni zaznaczali krzyżykiem opcję „Nie będę oszukiwał” (tzw. checkbox).

Analizy wyników eksperymentu pokazały, że wśród badanych podpisujących się spersonalizowanym PIN-em oszukiwało o 9 procent mniej osób niż wśród badanych podpisujących się PIN-em narzuconym, za pomocą klawiatury czy checkboxa. Najrzadziej oszukiwali badani podpisujący się pod oświadczeniem ręcznie. Co ciekawe, nie zaobserwowano różnic w szczerości intencji między badanymi podpisującymi się długopisem tradycyjnym i elektronicznym. – Z badań wynika, że istnieje zależność w szczerości intencji i sposobie podpisu pod deklaracją, ale nie jest ona linearna. Co ciekawe, narzucone numery PIN nie zachęcały do szczerości tak, jak stworzone przez samych badanych – tłumaczy autorka.

Jej zdaniem wcale nie powinniśmy rezygnować z różnych form podpisywania się, ale zapewne warto się zastanowić które dokumenty powinny być podpisywane z pełną odpowiedzialnością i szczerością – długopisem.

Oprac (marga) na podst, Phys.org

Wstecz