Wieści

Dlaczego single wola być singlami?

Naukowcy, kierowani przez Petera K. Jonasona z University of Western Sydney, przeanalizowali 6 różnych ankiet, których autorzy usiłowali dociec przyczyn tego, że ludzie nie chcą wikłać się w związki. W jednej z nich, wypełnionej przez 5 541 singli w wieku od 21 do 76 lat, respondenci mogli wskazać aż 17 powodów dla których wolą być wolnymi. Wśród nich było m.in. lenistwo partnera, jego gadulstwo, nieudany seks. Analizy wykazały, że generalnie kobiety są bardziej wybredne niż mężczyźni, wyszukują więcej przyczyn, dla których nie chcą się wiązać. Kobiecą ostrożność naukowcy tłumaczą tym, że panie ponoszą większe ryzyko w związku (np. koszty związane z macierzyństwem). Wśród powodów odstręczających od zawarcia związku ankietowani najczęściej wymieniali brak dbałości o wygląd, lenistwo, niesamodzielność, brak poczucia humoru. Mężczyźni częściej niż kobiety wskazywali jako przeszkodę do zawarcia związku m.in. posiadanie dzieci, gadulstwo partnera czy jego słaby popęd seksualny. Z kolei kobiety były bardziej skłonne odrzucić partnera, któremu brakowało pewności siebie, był zbyt leniwy i spędzał za dużo czasu oglądając telewizję lub grając w gry. Słaby seks był według ankietowanych raczej wadą w przypadku związku krótkoterminowego, nie był aż tak ważny, gdy chodziło o związek poważny, na dłużej.oprac. na podst. http://psp.sagepub.com/content/early/2015/10/07/0146167215609064.abstract oraz washingtonpost.com

Wstecz