Wieści

Dlaczego uważamy kogoś za atrakcyjnego?

- W tej kwestii największą rolę odgrywają nasze doświadczenia, środowisko w którym żyjemy – uważa psychiatra Laura Germine z Massachusetts General Hospital w Bostonie.

Większość badań nad atrakcyjnością przebiegała dotychczas w bardzo podobny sposób – sprawdzano reakcje na zdjęcia twarzy. Odkryto dzięki temu na przykład, że za atrakcyjne uważane są osoby o symetrycznych rysach twarzy, że u kobiet doceniane są duże oczy, a u mężczyzn za seksowne uważane są mocne, wydatne  szczęki.

Laura Germine postąpiła nieco inaczej. Do swoich badań zaprosiła kilkaset par bliźniąt. Następnie poprosiła badanych o ocenienie atrakcyjności osób ze zdjęć. Na podstawie ocen stworzyła ranking indywidualnych preferencji, który pokazywał jak ocena konkretnej osoby różniła się od średniej całej populacji badanych.
Pierwsza część eksperymentu pokazała, że kiedy porównywano oceny przypadkowych osób, zgadzały się one w 48 proc. Co wpływało zatem na ponad połowę (52 procent) różnic w ocenach?

Aby się tego dowiedzieć porównano oceny wystawione dla tych samych zdjęć przez poszczególnych bliźniaków. Gdyby oceny wystawione przez bliźnięta jednojajowe były bardziej zgodnie niż wystawione przez bliźniaków dwujajowych, byłby to argument za wpływami genów na nasze gusta. Gdyby nie było takiej różnicy, to oznaczałoby, że nasze gusta krystalizują się w wyniku doświadczeń i otoczenia. Statystyczne obliczenia pozwoliły na wysnucie wniosku, że prawdziwa jest druga teza. To, czy ktoś wydaje nam się atrakcyjny czy nie, to w przeważającej części wynik wpływów środowiska, w którym żyjemy, naszych doświadczeń życiowych. Nawet bliźnięta różnią się w swoich gustach.

oprac. (marga) na podstawie Live science.com (marga)


Wstecz