Wieści

Depresyjni ojcowie

Według autorki należy nagłaśniać wyniki badań takich jak te, by należycie zaopiekować się obojgiem oczekujących na dziecko rodziców, nie tylko mamami. Do badań Da Costy zaproszono mężczyzn z Quebec’u oczekujących narodzin dziecka. Ochotnicy wypełniali kwestionariusze dotyczące nastroju, aktywności fizycznej, jakości snu, wsparcia społecznego, jakości związku, stresu związanego z finansami.

Wyniki tych badań wskazują, że 13.3 proc. przyszłych ojców przeżywa symptomy depresji w trakcie ciąży partnerki. Większość czynników związanych z depresją badanych nadawała się do modyfikacji. Innymi słowy tacy mężczyźni wcale nie muszą walczyć z symptomami choroby – wystarczy pomoc specjalistów. – Objawy depresji mogą się pogłębiać z czasem, dlatego należy reagować jak najszybciej - uważa Da Costa. Szczególnie, że depresja przedporodowa jest silnym wskaźnikiem prognozującycm depresję poporodową.

oprac. marga na podst. www.futurity.org
foto: Kamira/shutterstock.com

Wstecz