Wieści

Powiązane z homofobią

Jannini zaprosił do swoich badań kilkuset studentów w wieku 18 – 30 lat. Za pomocą kwestionariuszy mierzył ich poziom homofobii, depresji, lękowości i psychotyzmu. Sprawdzał również styl przywiązania badanych, by ocenić jak ci ludzie wchodzą w związki (styl bezpieczny to taki, w którym osoba nie boi się bliskości innych ludzi, wchodzi w relacje z ufnością; styl lękowy charakteryzuje unikanie intymności albo oczekiwanie ogromnej bliskości przy jednoczesnym braku zaufania do ludzi). Badani odpowiadali również na pytania dotyczące ich strategii radzenia sobie i mechanizmów obronnych stosowanych w sytuacjach zagrożenia. Na potrzeby badań podzielono je na dojrzałe (zdrowe) i niedojrzałe (niezdrowe, nieproduktywne). Na przykład przejawem dojrzałych mechanizmów obronnych jest regulowanie własnych emocji i nie opieranie swojej samooceny na uznaniu innych ludzi. Niedojrzałe będzie zaprzeczanie istniejącym problemom, impulsywne reagowanie, przemoc wobec bliskich.

Z analiz prof. Jannini wynika, że badani charakteryzujący się unikowo – lękowym stylem przywiązania, czujący się niekomfortowo w bliskich relacjach, stosujący niedojrzałe mechanizmy obronne, uzyskiwali znacznie wyższe wyniki na skali homofobii niż osoby charakteryzujące się bezpiecznym stylem przywiązania i stosujące dojrzałe mechanizmy radzenia sobie. Wysoki poziom gniewu i wrogości również korelował z homofobią. Depresja i stosowanie neurotycznych mechanizmów obronnych były związane z niskim poziomem lęku przed homoseksualistami. - Nasze badania wskazują, że homofobia może wiązać się z dysfunkcyjnymi cechami osobowości, ale trzeba wziąć pod uwagę, że jest to zjawisko silnie uwarunkowane kulturowo i religijnie. Dlatego będziemy rozszerzać nasze badania – mówi autor.

oprac. marga na podst. Livescience.com

Wstecz