Wieści

Zaproszenie dla słupskich uczniów

Opiekunem Koła jest Maciej Maraszkiewicz, doktorant na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach jego działalności organizowane będę spotkania min. z psychologami, politykami, dziennikarzami i psychoterapeutami. Celem działalności Koła jest również przygotowanie jego członków do Turnieju Wiedzy Psychologicznej „Charakterów”. W działalności Koła uczestniczyć mogą uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych ze Słupska.

Wstecz