Wieści

Moodbuster, koleś nastroju

Specjaliści i pacjenci za granicą coraz częściej doceniają możliwości, jakie stwarza e-zdrowie, także w obszarze zdrowia psychicznego. Jednak w Polsce to temat wciąż mało znany. O wykorzystaniu nowych technologii do poprawy zdrowia i samopoczucia rozmawiać będą w Warszawie w dniach 17-18 września naukowcy i praktycy z całego świata.

– W Europie Zachodniej pozytywne doświadczenia z pomocą psychologiczną online spowodowały, że jest ona refundowana z budżetu państwa lub przez ubezpieczyciela, np. w Holandii i Wielkiej Brytanii. W tych krajach rekomenduje się ją, jako metodę równorzędną z tradycyjnymi terapiami. Poza tym jest ona często krótsza i tańsza dla podatników – mówi prof. Roman Cieślak z Uniwersytetu SWPS, badacz z dziedziny e-zdrowia, kierujący w Polsce projektem e-compared czyli europejskimi badaniami porównawczymi nad efektywnością interwencji internetowej dla osób z depresją.

W wielu krajach prowadzi się badania nad internetową pomocą dla pacjentów cierpiących z powodu różnych problemów, w tym: konsekwencji wykorzystania seksualnego (w Holandii), schizofrenii (w Australii), myśli samobójczych (w Stanach Zjednoczonych), skutków doświadczeń traumatycznych (w Stanach Zjednoczonych, Australii, Holandii i Niemczech).

W Polsce rozpoczyna się program wykorzystania e-technologii w leczeniu depresji, która jest najbardziej rozpowszechnionym zaburzenie psychicznym. - Z jednej strony widzimy jak duży jest  problem, z drugiej mamy sposoby, by leczyć depresję, a jednak wciąż wiele osób nie ma dostępu do terapii– przekonuje prof. Cieślak.
Rozwiązaniem może być terapia połączona z internetową interwencją. Pacjent otrzymuje dostęp do dwóch narzędzi - aplikacji mobilnej Moodbuster, oraz platformy dostępnej w przeglądarce.

Są one ze sobą sprzężone - mówi Anna Rogala, członek zespołu badawczego, zajmująca się rolą emocji pozytywnych - W aplikacji mobilnej, kiedy pacjent odpowiada na pytania o nastrój, automatycznie tworzony jest wykres, który pozwala mu obejrzeć jak wyglądało jego samopoczucie na przestrzeni dni. To samo może obejrzeć terapeuta. Ćwiczenia są podzielone na kilka modułów. Dla osób z depresją ważna jest aktywność fizyczna.

Istotne jest, że pacjent planuje, co zrobi, jeśli na przykład będzie padał deszcz, albo zwyczajnie nie będzie mu się chciało. Pacjenci z depresją w przypadku nie wykonania jakiegoś zadania czują się dużo gorzej, ich samopoczucie spada. Myślą: „Jestem beznadziejny, nawet tego nie potrafiłem zrobić”. Takie planowanie awaryjne, pomaga temu zapobiegać – mówi Ewelina Smoktunowicz, z zespołu badawczego, zajmująca się zdrowiem w pracy, a w szczególności konsekwencjami łączenia pracu zawodowej z życiem prywatnym.Wstecz