Wieści

Zaproszenie do udziału w badanich

W badaniu mogą wziąć udział osoby mające co najmniej 30 lat, pozostające co w związku minium 12 miesięcy oraz nie będące absolwentami psychologii.

Opis badań:

Badanie realizowane  w ramach pracy dyplomowej na Uniwersytecie SWPS, której temat związany jest z wymiarami, temperaturą relacji w bliskich związkach romantycznych. Pracę magisterską przygotowuję pod patronatem dr Aleksandry Niemyjskiej. Celem tego badania jest próba dokładnego opisania mechanizmów regulujących związki. Do badania zapraszamy osoby, które pozostają w związku co najmniej 12 -mcy. Zapraszamy osoby, które mogą wykonać zadanie samodzielnie lub z partnerem, ale jako osobni badani.  Zadaniem osób, które zgodzą sie na udział w badaniu jest wypełnienie 2 do 4 zadań realizowanych w maksymalnie okresie dwóch tygodni, przy czym wykonanie poszczególnego zadania nie przekracza 8 minut. Każdy z badanych dostaje na swój adres mailowy link do poszczególnego zadania i może go wykonać w dowolnej dla siebie porze dnia oraz miejscu, gdzie ma dostęp do internetu. Dla chętnych, którzy wezmą udział w badaniu przewidujemy jako gratyfikacje możliwosć uczestniczenia w warsztatach z rozwiązywania konfliktów w bliskich związkach. Przed rozpoczęciem współpracy potencjalni respodenci wypełniają załączoną deklaracje.  
 
Kontakt z autorem badania: dwalczak2@st.swps.edu.pl

Pobierz deklarację

Wstecz