Wieści

Ultrasi, elastyczni i wszechstronni

Styl działania wynika z naszego preferowanego stylu myślenia, ale jest uzupełniony dodatkowymi perspektywami, związanymi z doświadczeniem, pełnioną rolą, sytuacją, w jakiej działamy. Wyróżnić można 14 stylów działania, podzielonych na trzy grupy.

I tak Specjaliści wykorzystują wyłącznie jedną perspektywę, to tak zwani UltraZawodnicy, UltraPartnerzy, UltraWizjonerzy, UltraBadacze.
Osoby elastyczne wykorzystują dwie perspektywy. Stratedzy łączą perspektywę idei i struktur, Gracze łączą perspektywę faktów i idei, Analitycy łączą perspektywę faktów i struktur, dla Działaczy ważna jest perspektywa faktów i relacji, Dyplomaci preferują perspektywę relacji i struktur, a Humaniści wolą perspektywę relacji i idei.
Osoby wszechstronne korzystają z trzech perspektyw – są to Idealiści (perspektywa relacji, idei i struktur), Indywidualiści (perspektywa faktów, idei i struktur), Realiści (perspektywa faktów, relacji i struktur) oraz Entuzjaści (perspektywa faktów, relacji i idei).

Analiza preferencji zawodowych pozwala wskazać obszary aktywności najbardziej pożądane dla danego stylu oraz te, których należy unikać. I tak np. UltraWizjonerzy, Indywidualiści, Entuzjaści czy Gracze preferują zajęcia, gdzie warunki są zmienne, wymagają podejmowania ryzyka, wywierania wpływu. Najmniej pasuje im pilnowanie procedur, zarządzanie dokumentacją.

Z kolei praca polegająca na kontaktach z ludźmi, nawiązywaniu nowych relacji jest preferowana przez Idealistów, Działaczy, Dyplomatów, zaś najmniej zgodna z preferencjami UltraBadaczy czy Indywidualistów.

Krzysztof Śliwiński jest psychologiem, psychometrą, trenerem i popularyzatorem psychologii. Współpracuje z Pracownią Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi warsztaty rozwoju osobistego.
Grafika: Paweł Kuczyński

CAŁY TEKST WE WRZEŚNIOWYCH „CHARAKTERACH”. Magazyn dostępny w punktach sprzedaży prasy oraz aż w pięciu różnych formatach cyfrowych:
PDF, ePUB, mobi i edycje przeznaczone na iPady, iPhony oraz urządzenia z systemem Android
.Zobacz galerię wydania wrześniowego:

Wstecz