Wieści

Stylowe puzzle

Robert Sternberg wyróżnia aż 13 stylów myślenia, wynikających z pięciu niezależnych aspektów, pod względem których można charakteryzować nasz sposób myślenia. Oto one.

I. Preferowane funkcje intelektualne. Odpowiadają im trzy style myślenia: legislator (woli sam ustalać reguły), wykonawca (preferuje realizację działań według ustalonych reguł), sędzia (myśli analitycznie, ocenia efekty działań).

II. Strategia rozwiązywania zadań.
Rozróżnia się cztery style myślenia: monarchiczny (gdy koncentrujemy się tylko na jednym celu), anarchiczny (odrzucamy reguły, unikamy planowania), hierarchiczny (wykonujemy kilka zadań jednocześnie, ale przydzielamy im różną wagę, mamy priorytety), oligarchiczny (podejmujemy i realizujemy kilka zadań w tym samym czasie, nadając im tę samą ważność).

III. Poziom ogólności rozwiązywania problemów.
Mamy tu dwa style: globalny (gdy preferujemy abstrakcyjne rozwiązania i nie przywiązujemy wagi do szczegółów) i lokalny (nastawieni jesteśmy na konkretne rozwiązania, pragmatyczne i drobiazgowe).

IV. Orientacja „do wewnątrz”,
czyli styl introwertywny (gdy koncentrujemy się na zadaniach i preferujemy pracę w samotności), lub „na zewnątrz”, czyli styl ekstrawertywny (gdy koncentrujemy się na relacjach z innymi i pracy w grupie).

V. Otwartość na zmiany.
Styl konserwatywny wiąże się z niechęcią do zmian i działań wykraczających poza ustalone reguły, a także unikaniem niejednoznacznych sytuacji; z kolei styl postępowy związany jest z poszukiwaniem nowości, wieloznaczności i skłonnością do modyfikowania sposobów działania.
Jest w czym wybierać. Jaki styl myślenia jest Ci najbliższy?

Krzysztof Śliwiński jest psychologiem, psychometrą, trenerem i popularyzatorem psychologii. Współpracuje z Pracownią Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi warsztaty rozwoju osobistego.
Grafika: Paweł Kuczyński

CAŁY TEKST O TALENTACH WE WRZEŚNIOWYCH „CHARAKTERACH”. Magazyn dostępny w punktach sprzedaży prasy oraz aż w pięciu różnych formatach cyfrowych:
PDF, ePUB, mobi i edycje przeznaczone na iPady, iPhony oraz urządzenia z systemem Android
.Zobacz galerię wydania wrześniowego:Wstecz