Wieści

Presja pozy

Olga Stawrowa i Daniel Ehlebracht z Uniwersytetu w Kolonii, badając wyniki amerykańskich i europejskich ankiet, które mierzyły stopień cynizmu, zauważyli jego związek z dochodami ankietowanych. Związek ten potwierdziło badanie przeprowadzone na 1600 Niemcach. Gdy naukowcy po 9 latach przyjrzeli się ich zarobkom, okazało się, że osoby mniej cyniczne zarabiały miesięcznie średnio o 300 euro więcej niż osoby o większym poziomie cynizmu. – Ludzie cyniczni często podejrzewają innych o niejasne motywy postępowania, nie włączają się w prace wymagające współpracy oraz rzadko proszą o pomoc. Z tego powodu osoby takie unikają sytuacji, które mogłyby przyczyniać się do lepszych zarobków i sukcesu zawodowego, dzięki którym rośnie poczucie szczęścia – tłumaczy Stawrowa.

(pch)

Wstecz